Türkiye’de Örgütlenme Özgürlüğü Araştırması Raporları Tanıtım Toplantısına Davetlisiniz

Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği (STGM) tarafından yürütülen ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında 2022 yılında Türkiye’de sivil alanda yaşanan gelişmelere odaklanan iki araştırmanın bulgularının paylaşılacağı tanıtım toplantısı, 24 Ekim Salı günü İstanbul’da yapılacak.

Toplantıda, TÜSEV tarafından hazırlanan Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2020-2021 Türkiye Raporu’nun ve STGM tarafından hazırlanan Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı Raporu’nun bulguları paylaşılacak.

TÜSEV tarafından hazırlanan rapor, Özgürlüklerin Temel Hukuki Güvenceleri, STK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana başlık altında sivil toplumu ilgilendiren temel konuları inceliyor.

STGM tarafından hazırlanan Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı Raporu ise, sivil toplum örgütlerinin savunuculuk kapasitelerine ve karar verme süreçlerine etkili katılımlarına odaklanıyor.

Tanıtım toplantısına katılmak için katılım formunu 21 Ekim Cumartesi günü, saat 17.00’ye kadar doldurabilirsiniz.

 • Toplantı yeri: Minerva Han, Bankalar Cad. No:2 Karaköy, İstanbul (TÜSEV ofisi)
 • Toplantı tarihi ve saati: 24 Ekim Salı saat 14.00
 • Gündem:
 • 13:30-14:00   Kayıt
 • 14:00-14:15   Açılış
  • Rana Kotan, Genel Sekreter, TÜSEV
  • Tezcan Eralp Abay, Genel Koordinatör, STGM
 • 14:15-15:00   Rapor Sunumları
  •  Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi 2020-2021 Türkiye Raporu (TÜSEV)
  •  Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı (STGM)
 • 15:00-15:15   Kahve Arası
 • 15:15-16:30   Soru & Cevap