STGM Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı Raporunun Tanıtım Toplantısına Davet Ediyor

26 Şubat 2024
STGM yakın zaman önce yayınladığı Türkiye’de Sivil Toplum Örgütleri: Örgütlenme Özgürlüğü ve Katılım Hakkı başlıklı izleme raporunun bulgularını paylaşmak üzere 1 Mart’ta çevrim içi bir buluşma düzenleyecek.

Örgütlenme özgürlüğü ve katılım hakkını birbirini tamamlayan temel hak alanları olarak ele alan ve sivil toplumun Türkiye’deki durumunu ortaya koymayı hedefleyen raporda örgütlenme özgürlüğünün sivil toplum örgütleri üzerindeki etkisine ve STÖ’lerin karar verme süreçlerine katılım hakkına odaklanılıyor.

1 Mart 2024 tarihinde 14.00-16.00 saatleri arasında düzenlenecek olan çevrim içi buluşmaya katılmak  isteyenler 29 Şubat 2024 Perşembe günü saat 13.00’e kadar katılım formunu doldurabilirler. 

Webinar için bağlantı linki ve program kayıt formunda belirttiğiniz e-posta adresine ayrıca iletilecektir. Sorularınız için bilgimerkezi@stgm.org.tr adresini kullanabilirsiniz.

Rapor Hakkında

STGM’nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında hazırladığı bu raporda, örgütlenme özgürlüğü ve katılım hakkı birbirini tamamlayan temel hak alanları olarak ele alınıyor ve Türkiye’deki durum resmedilmeye çalışılıyor.

İki ana bölümden oluşan raporun birinci bölümü örgütlenme özgürlüğü ve örgütlenme özgürlüğünün sivil toplum örgütleri (STÖ) üzerindeki etkisini ele alıyor. İkinci bölüm ise STÖ’lerin karar verme süreçlerine katılım hakkına odaklanıyor.

Raporla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayınız.