Engelli Kadınların Haber Medyasında Temsili

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği, medyanın engelli kadınların hak mücadelesi için önemli bir araç ve savunu alanı olması için itici gücü oluşturmayı amaçlayarak 'Engelli Kadınların Haber Medyasında Temsili' başlıklı bir rapor yayınladı.

Yapılan izleme çalışması, engelli kadınların karşılaştığı hak ihlallerinin medyada görünür olması, haberlerin bu ihlallerle mücadelede kadınları güçlendirecek bir bakış açısıyla hazırlanmasını teşvik etmek
üzere geliştirildi.

Çalışma ayrıca, örgütlü veya örgütsüz engelli kadınları medya izlemeye dahil etmek, örgütlerdeki engelli kadınları aktif, üretken hale getirmek, diğer hak alanlarından aktivistleri engelli konularıyla ilgilenir hale getirmeye de katkı vermeyi de hedefledi. Göstergeler kullanılarak, seçilen gazete ve internet haberleri analiz edildi.

‘Toplumda Kalıp Yargılar ve Bilgi Eksikliği Devam Ediyor’

Özetle, izleme çalışması medyanın engelli kadın ve kız çocukları belli bir açıdan gördüğünü ve kalıp yargılarla gösterdiğini ortaya koyuyor. Bunlar toplumda engelliliğe dair bilgi eksikliğinin ve önyargıların sonucu olduğu kadar, toplumsal cinsiyet eşitsizliğinin yarattığı ayrımcılığın da dile ve düşünceye yansıması anlamına geliyor.

İnsanların dışlanmasına vesile olan en önemli etkenlerden biri de dil. Engelli kişilerin farklılıklarını olumsuz bir şekilde ön plana çıkaran kelimeler insanların kendilerini değersiz hissetmelerine neden oluyor. Bu türden bir dil, doktorlar, terapistler ve öğretmenler gibi meslek mensupları tarafından kullanılabildiği gibi, gazetelerde ve sokakta da kullanılıyor

Cinsiyetçi ve Sağlamcı Olmayan, Eşit ve Erişilebilir Bir Medya için: Engelli Kadınların Haber Medyasında Temsili – İzleme Raporu’nun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.