oyledegilboyle.org Yayında! 

Medya çalışanlarının ve sivil toplum örgütlerinin cinsel/cinselleştirilmiş şiddet haberleri yaparken doğru dili kullanmaları için yararlanabilecekleri referans bir site olan oyledegilboyle.org yayında! 
Toplumsal Dönüşüm İçin Medyanın Dönüştürücü Gücü

Cinsel şiddetle mücadelenin ilk aşamalarından biri cinsel şiddete dair algıyı, kalıplaşmış söylemleri ve yanlış inanışları dönüştürmeye çalışmak. Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği, bu dönüşüm için “Öyle Değil Böyle” diyerek yanlış inanışları pekiştiren değil şiddetsiz ve hak temelli bakış açısıyla hazırlanmış medya üretimlerini yaygınlaştırmayı hedefliyor.

Cinsel/cinselleştirilmiş şiddet haberlerinde toplumsal farkındalığın artmasına faydalı olabilecek hak temelli haberlerin üretimi için hazırlanan oyledegilboyle.org’dan gazeteciler, medya emekçileri, iletişim fakültesi öğrencileri, sivil toplumun medya çalışanları, yurttaş haberciliği ile ilgilenenler ve iletişim fakültesi öğretim üyeleri yararlanabilir.

Haber dili, çerçevesi, görsel kullanımının nasıl olması gerektiğinin vurgulandığı ve cinsel şiddet haberlerinin hak temelli verilebilmesi için kritik konuların ele alındığı siteyi oyledegilboyle.org adresinden ziyaret edebilirsiniz! 

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği; cinsel/cinselleştirilmiş şiddetin ve yarattığı hazarların azaltılması için çalışmalarda bulunur. Medya çalışmaları kapsamında oyledegilboyle.org’un yanı sıra doğru mesaj veren görsellerin kullanımını teşvik etmek amacıyla oluşturulan csgorselarsiv.org sitesi ve hak temelli yayıncılık kılavuzları ile farkındalık çalışmaları yürütmektedir.
Etiketler