STGM Örgütsel Koçluk Programı için Başvuruları Almaya Başladı

Sivil Toplum Geliştirme Merkezi (STGM) Avrupa Birliği tarafından desteklenen Sivil Toplum Kapasite Güçlendirme Merkezi Projesi kapsamında sivil toplum örgütlerinin ihtiyaç duydukları başlıklarda örgütleri desteklemek için yapılandırılmış ve orta-vadeli mentorluk desteği sunduğu Örgütsel Koçluk Programı’na başvuruları almaya başladı.

Örgütlerin ihtiyaçları doğrultusunda planlı ve yapılandırılmış buluşmalar aracılığıyla özelleştirilmiş bir destek olarak sunulan Örgütsel Koçluk Programı kapsamında 60 STÖ ile birebir çalışma yürütülecek.

STÖ’ler program kapsamında katılım ve örgütlenme, örgütsel gelişim, hak temelli yaklaşım yerleştirme ve örgütsel öz bakım olmak üzere 4 başlıkta kendi belirledikleri ihtiyaca yönelik destek alabilecekler. 

STÖ’ler ilk olarak STGM Bilgi Merkezi tarafından sağlanacak uzman ile birlikte alacakları desteğin içeriğini, biçimini ve takvimini oluşturacak, sonrasında ise destek almak istedikleri konuda, uzmanla birlikte yüz yüze ve/veya çevrim içi olarak birlikte çalışacak. 

Programa Nasıl Başvuru Yapabilirsiniz?

Örgütsel Koçluk Programına başvurmadan önce -örgütsel öz bakım başlığı haricinde-  ROTA Örgütsel Kapasite Öz Değerlendirme Aracı ile örgütün değerlendirilmesi gerekiyor. Bu değerlendirme sonrasında ise gelen öz değerlendirme raporu ile programa başvuru yapılabiliyor.

ROTA Örgütsel Kapasite Öz Değerlendirme Aracı, STÖ’lerin çeşitli sorular aracılığıyla yönetişim, katılım, kaynak geliştirme, iletişim gibi pek çok başlıkta kendilerini değerlendirebilmesi ve örgütlerinin güçlü yönlerini veya gelişmeye açık yönlerini görebilmesi için tasarladığımız ücretsiz bir araç. 

Programla ilgili detaylı bilgi almak için başvuru rehberini inceleyebilirsiniz. 

Programa başvurmak için tıklayınız.