Avrupa Konseyi Katılımcı Demokrasi Okulu İçin Başvurular Başladı

22 Ağustos 2023
Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği'nin Avrupa Birliği tarafından desteklenen Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi projesi kapsamında Avrupa Konseyi ile iş birliği içinde yerel karar alma süreçlerine vatandaş katılımının güçlendirilmesi hedefiyle ekim ayında düzenleyecekleri Katılımcı Demokrasi Okulu için başvurular başladı.
Eğitimin İçeriği

Vatandaşların yerel karar alma süreçlerine katılımının güçlendirilmesi hedefiyle düzenlenecek olan eğitimde Avrupa Konseyi’nin katılımcı demokrasiye ilişkin standartlar ve araçlar hakkında bilgi verilecek. Beş günlük eğitimde yerel düzeyde katılımcı politika oluşturmayla ilgili modeller ve araçlar tanıtılacak ve iyi uygulama örnekleri paylaşılacak. İnteraktif çalışmalar ile zengileştirilecek olan eğitimde kamu istişare süreçlerinin tasarlanmasına yönelik alıştırmalar yapılacak. Yine eğitimde yerel düzeyde katılımcı politika yapımıyla ilgili vaka çalışmaları da ele alınacak.

Taslak gündem, eğitmenler ve arka plan bilgisine buradaki dokümanlardan ulaşabilirsiniz.

Eğitim Yeri ve Tarihi

Eğitim 09-13 Ekim 2023 tarihleri arasında Ankara’da düzenlenecektir.

Eğitim dili İngilizce olacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Yerel yönetimlerden kamu görevlileri (seçilmiş görevliler dahil) ve sivil toplum örgütü temsilcileri Katılımcı Demokrasi Okulu’na başvuru yapabilir. Eğitim Türkiye’den tüm kentlerin başvurusuna açıktır.

Katılımcı Değerlendirmesi Nasıl Yapılacak?

Katılımcı Demokrasi Okulu’na 15’i yerel yönetim ve 15’i sivil toplum örgütü olmak üzere toplam 30 katılımcı seçilecektir. Değerlendirmede aşağıdaki kriterler baz alınacaktır.

 • Akıcı biçimde İngilizce konuşabilme
 • Cinsiyet dengesi
 • Coğrafi dağılım
 • STÖ’ler ve yerel yönetim temsilcileri arasında denge
 • STÖ’ler için; belediyelerin karar alma süreçlerine katılım veya karar alma süreçlerinin izlenmesi ve değerlendirilmesi konusunda deneyim avantaj olacaktır.
 • Yerel yönetimler için; karar alma süreçlerinde STÖ’lerle çalışma deneyimi avantaj olacaktır.

Eğitime şehir dışından katılacakların konaklama ve ulaşım masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Başvuru Takvimi

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcileri ve yerel yönetim görevlilerinin 18 Eylül 2023 Cuma günü 18.00‘e kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitime kabul edilenler 22 Eylül 2023 Cuma günü e-posta ile bilgilendirilecektir.

Yerel yönetim adına başvuru için tıklayınız.

STÖ adına başvuru için tıklayınız.

Önemli Tarihler
 • Katılımcı Demokrasi Okulu başvuru için son tarih: 18 Eylül 2023
 • Adayların bilgilendirilmesi: 22 Eylül 2023
 • Bilgilendirme toplantısı: 2 Ekim 2023, Türkiye saatiyle 11.00 – 13.00 ( Çevrim içi) / Bu toplantıda katılımcılara yerel siyasi karar alma süreçlerinde sivil katılımın temel kavramları ve değerleri aktarılacak, Avrupa Konseyi’nin sivil katılımla ilgili standart ve kılavuzları paylaşılacaktır.  Ankara’da gerçekleşecek olan yüz yüze eğitim için gündemin de aktarılacağı toplantıda katılımcıların eğitime hazırlık yapabilmesi için de çalışma dokümanları iletecektir.
 • Avrupa Konseyi Katılımcı Demokrasi Araçları Okulu: 9 – 13 Ekim 2023-Ankara
 • İleri eğitim ihtiyaçlarına ilişkin değerlendirme: Aralık 2023

Eğitim organizasyonuyla ilgili sorularınız için ezgi@stgm.org.tr adresinden iletişime geçebilirsiniz. Eğitimle ilgili sorularınız için anna.ditta@alda-europe.eu adresini kullanabilirsiniz.