Hafıza Merkezi Rapor Lansmanına Davet Ediyor

Hafıza Merkezi, hazırladıkları 'Sessiz Kalma: Hak Savunucularına Yönelik Yıldırma Politikaları 2015-2021' başlıklı yeni raporu 10 Mayıs Salı günü Postane İstanbul’da aynı başlıkla düzenleyecekleri panelle yayınlayacak. 

Bu etkinlikte hem raporun bulgularını paylaşacak hem de ilgili paydaşlarla bir araya gelerek Türkiye’de faaliyet gösteren hak savunucularının karşı karşıya kaldığı müdahaleleri ve bu müdahaleler karşısında mücadele imkânları konuşulacak. Hak savunucuları ve hukukçuların bir araya geleceği panelde sivil toplumun maruz kaldığı yargısal ve idari tacizlerin yanı sıra medyada yer alan karalama kampanyalarının etkisi de tartışılmak isteniyor.

Tanıtılan bu rapor, hak savunucularına yönelik günden güne artan baskıları belgelemeyi, görünür kılmayı ve hak savunucuları için karşı müdahalelerin geliştirilmesine katkı sunmayı amaçlıyor.

Üç oturumdan oluşacak panelde beraber tartışılacak sorulardan bazıları şunlar: İnsan hakları mücadelesi üzerinde ne tür yargısal ve idari baskılar var? İdari makamlardan yönelen hedef göstermeler ile medya tarafından yürütülen karalama kampanyaları arasında nasıl bir ilişki var? Tüm bu müdahaleler farklı mücadele aktörlerine yönelik hangi ortak ve farklı örüntüler sergiliyor? Bu yıldırma politikalarına karşı hayata geçirilebilecek yenilikçi ve yaratıcı direniş stratejileri neler olabilir?

Kayıt olmak için tıklayın.

Tarih: 10 Mayıs Salı 2022
Saat: 13:00 – 16:00
Yer: Postane İstanbul – Bereketzade Mahallesi Camekan Sokak No: 9 Galata, Beyoğlu, İstanbul, Türkiye

Postane’de fiziksel olarak gerçekleşecek etkinlik aynı zamanda internet üzerinden canlı yayınla da takip edilebilir. Panel dili Türkçe olacaktır.

Program

13:00 – 13:15
Açılış Konuşması
Tarık Beyhan (Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesi)

13:15 – 14:00
İnsan Hakları Mücadelesinin Kriminalize Edilmesi

Adalet Kaya, Rosa Kadın Derneği
Eren Keskin, İnsan Hakları Derneği
Kerem Dikmen, Kaos GL Derneği
Tugay Kartal, Haydarpaşa Dayanışması
Moderasyon: Burcu Bingöllü, Hafıza Merkezi 

14:00 – 14:15
Kahve arası 

14:15 – 15:00
Sivil Alanın Yasalarla Daraltılması

Emel Kurma, Yurttaşlık Derneği
Rana Kotan, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı
Tezcan Eralp Abay, Sivil Toplum Geliştirme Merkezi
Moderasyon: Özlem Zıngıl, Hafıza Merkezi

15:00 – 15:15
Kahve arası 

15:15 – 16:00
Karalama Kampanyaları ve Hedef Göstermeler

Halime Şaman, Marmaris Kent Konseyi
Selmin Cansu Demir, Tarlabaşı Toplum Merkezi
Tora Pekin, Gezi Davası Avukatı
Moderasyon: Banu Tuna, Hafıza Merkezi