Ödüllü ‘Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi’ Kitabı Yayınlandı

John Ehrenberg’in ödüllü çalışması ‘Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi’ kitabı, Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) tarafından yayımlandı. Giderek artan eşitsizliklere karşı harekete geçme çağrısında bulunan yayın, sivil toplum kavramının çağdaş siyasal meselelere sunabileceği katkıyı ortaya koyuyor.

‘Sivil Toplum: Bir Fikrin Eleştirel Tarihi’ adlı yayın, Türkiye Üçüncü Sektör Vakfı (TÜSEV) ve Koç Üniversitesi Sivil Toplum ve Hayırseverlik Araştırmaları Merkezi’nin (KUSİTHAM) iş birliğiyle başlattığı “Sivil Toplum Serisi”nin de ilk kitabı olma özelliği taşıyor.

Toplulukların çözüldüğü, siyasete yönelik ilgisizliğin her geçen gün arttığı bir ortamda kamusal yaşamı yeniden canlandırmak mümkün mü?

Bu sorudan hareketle yayın, sivil toplumun hem yararlarını hem de sınırlarını inceleyen John Ehrenberg, kavramın siyasal ve kuramsal evrimini özetliyor; akademik ve kamusal söylemdeki yerini de tanımlıyor. Aristoteles’ten ve Aydınlanma fliozoflarından Black Lives Matter ve Occupy hareketlerine kadar her dönemde önemli yansımaları olan sivil toplum kavramının çağdaş siyasal meselelere dair neler sunabileceğini araştıran Ehrenberg, 11 Eylül, küresel finans krizi, ekonomik eşitsizlik ve hızla gelişen teknolojiler gibi olayların çağdaş sivil toplumla ilişkimizi nasıl şekillendirdiğini çarpıcı bir dille ortaya koyuyor. Giderek artan eşitsizliklere karşı harekete geçme çağrısında bulunan Sivil Toplum, siyasal yaşamın temel bir öğesine dair kapsamlı bir bakış sunuyor.

Bu seri kapsamında, sivil toplum alanında yabancı dillerde yazılmış değerli kaynak kitapların ve temel eserlerin Türkçe’de yayımlanmasıyla, sivil toplum tartışmalarına yeniden bir canlılık getirmek amaçlanıyor.