TÜSEV’in Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi Türkiye Raporu Yayımlandı

TÜSEV, Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Sivil Toplum Geliştirme Merkezi Derneği’yle (STGM) birlikte uyguladıkları Örgütlenme Özgürlüğünün İzlenmesi Projesi kapsamında hazırlanan, 2020-2021 Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi, Türkiye Raporu'nu yayımladı.

Aralarında TÜSEV’in de olduğu Balkan Sivil Toplum Destekleme Ağı (BCSDN) üyeleri tarafından, Uluslararası Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ICNL) ve Avrupa Kâr Amacı Gütmeyen Hukuk Merkezi (ECNL) desteğiyle oluşturulan İzleme Matrisi metodolojisi uygulanarak hazırlanan rapor, sivil toplum için elverişli ortamı, Özgürlüklerin Temel Hukuki GüvenceleriSTK’ların Finansal Kapasitesi ve Sürdürülebilirliği için Çerçeve ve Kamu – STK İlişkisi olmak üzere üç ana bölüm altında inceliyor.

Rapor kapsamında, dernek ve vakıfları ilgilendiren yasal ve mali mevzuat ile uygulamalara dair mevcut durumun tespit edilebilmesi için masa başı ve saha araştırmasına dayanan kapsamlı bir çalışma yapıldı. Masa başı araştırmasında ilgili mevzuat ve mevzuat taslakları, kamu kurumlarının faaliyet raporları, eylem planları ve taslakları, internet siteleri, haberler, istatistikler, TBMM tutanakları ve bakanlıklara ait bütçe sunuşları incelendi.

Ek olarak ilgili kamu kuruluşlarına bilgi edinme başvuruları yapıldı. Ayrıca TÜSEV ve alandan diğer paydaşlar tarafından hazırlanan kaynaklar, Avrupa Komisyonu Ülke Raporları, uluslararası raporlar, gazete ve dergi makaleleri ile akademik yayınlar da gözden geçirildi.

Saha araştırması kapsamında ise, 21 Haziran – 25 Ağustos 2022 tarihleri arasında Türkiye’de faaliyet gösteren 800’ü dernek, 203’ü vakıf olmak üzere toplam 1.003 STK temsilcisine soru kâğıdı uygulandı, 48 derinlemesine görüşme ve 2 odak grup toplantısı yapıldı.

Sivil Toplum için Elverişli Ortam İzleme Matrisi, Türkiye Raporu 2020-2021, mevcut yasal düzenleme ve uygulamaları incelemenin yanı sıra, reform için öncelikli alanların belirlenmesine rehberlik etmeyi amaçlayan ve STK’lar, hükümet, uluslararası kuruluş ile donörler için politika önerileri ortaya koyan bir yayın olma özelliği taşıyor.

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.