Açık Açık Derneği

Açık Açık Derneği, kendisine müracaat eden Sivil Toplum Kuruluşları (STK) arasında bir değerlendirme yapmaktadır. Bu değerlendirme kurumların bağışçı haklarını kabul etmelerini takiben şeffaflık ve hesap verebilirlik kriterleri üzerinden yapılır. Yaptığımız değerlendirmenin sonucu, derneğimize müracaat etmemiş olan STK'ları bu konuda değerlendirmemekle beraber onlar hakkında, olumsuz bir yargıya veya onların şeffaf ve/veya hesap verebilir olmadıkları konusunda bir yoruma da temel teşkil etmez. Bu ve benzeri yorumlar yapılması derneğimizin amacı olmadığı gibi derneğimizi bağlayıcı da olmayacaktır.

İlgili İçerikler