‘2021’de LGBTİ+’lara Yönelik İhlaller Her Kategoride Arttı’

Kaos GL’nin 'LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu', geçen yıl LGBTİ+’lara yönelik her kategoride hak ihlallerin arttığını ortaya koyuyor. 'Topyekun saldırıya rağmen LGBTİ+’ların insan hakları alanında en dinamik kesimi oluşturduğu' tespiti yapılan rapora göre, 'ihlallerin en büyük faili devlet!'

Kaos GL Derneği’nin 2007 yılından beri sürdürdüğü insan hakları izleme çalışmalarının bir ürünü olan LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu, “Her Şeye Rağmen” üst başlığıyla yayınlandı. Rapor, medyaya yansıyan ihlaller ile Kaos GL Derneği ve ilişkide olduğu diğer STK’lara yapılan başvurular üzerinden hazırlandı.

Rapor, LGBTİ+’ların en çok ifade özgürlüğünün engellendiğini, en az 8 nefret cinayetinin işlendiğini, LGBTİ+ aktivistlerine işkencenin arttığını, LGBTİ+ derneklerine idari baskının yoğunlaştığını ortaya koyuyor.

Raporda öne çıkan bulgular şunlar:

  • 2021, LGBTİ+’lar açısından ifade özgürlüğü hakkının çok yoğun olarak ihlal edildiği bir yıl oldu. Bütün ihlallerin yüzde 30’a yakınını ifade özgürlüğü ihlali oluşturdu.
  • Kaos GL 2021’de 8 nefret cinayeti raporladı. Ancak, bu sayının çok daha fazla olduğu ve medyaya yansımadığı düşünülüyor.
  • 2021 yılında polis özellikle toplantı ve gösteri yürüyüşleri sırasında veya sonrasında işkence ve kötü muamele yasağını birçok defa ihlal etti.
  • Boğaziçi Üniversitesi ve destek eylemleri sırasında yaygınlaşan kötü muamele, LGBTİ+ aktivistlere karşı çoğu zaman işkence boyutuna ulaştı.
  • Toplanma ve gösteri yapma hakkına dönük katı devlet müdahalesi özgürlük ve güvenlik hakkı yönünden yoğun ihlalleri beraberinde getirdi.
  • Boğaziçi eylemlilikleri, 8 Mart yürüyüşleri, İstanbul Sözleşmesi protestoları, Onur Yürüyüşleri bir araya geldiğinde yüzlerce LGBTİ+ özgürlük ve güvenlik haklarından mahrum bırakıldı; şiddet kullanılarak gözaltına alındı.
  • Salgın gerekçesiyle uygulanan sokağa çıkma yasakları LGBTİ+’ları evlere mahkum ederken kamu kurumları ve iktidar koalisyonu ortağı partilerin takipçileri, toplu etkinliklerde bir araya gelmeye devam etti.
  • Öğrenciler tarafından yapılan yurt eylemlerine katılan LGBTİ+’ların fişlendiği, bizzat İçişleri Bakanı tarafından itiraf edildi.
  • Müzisyenler, LGBTİ+ olmaları gerekçe gösterilerek Konya, Diyarbakır, Gaziantep ve Bursa’da sahne yasaklarına maruz bırakıldı.
  • LGBTİ+ hak örgütlerinden, kuruluşu 2020 ve öncesine dayananların önemli bir kısmı gerekçesiz olarak denetim sürecine alındı, denetlenenlerin bir kısmı idari para cezası ödemek zorunda kaldı.

Raporun sonuç bölümünde 2021 yılında yaşanan hak ihlalleri üzerinden şu sonuca ulaşılıyor: “Devletin bütün kişi ve kurumlarıyla LGBTİ+’ları hedef tahtasına oturtarak herhangi bir hak başlığında LGBTİ+’lara erişim olanağı sağlamaması; var olan olanakları ortadan kaldırmaya çabalaması ve bundan ayrı olarak doğrudan LGBTİ+ varoluşunu hedefleyen eylem ve söylemler, bahsedilen büyük gerilemenin en önemli işaretlerinden oldu. Bu topyekün saldırıya rağmen LGBTİ+’ların insan hakları alanında en dinamik kesimi oluşturduğu, bütün baskılara rağmen özellikle ifade özgürlüğünü kullanma konusunda ısrarcı olduğu da görülmektedir.”

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.