CİSST/TCPS

Derneğim Misyonu: İnsan haklarına ve insan onuruna inanır. Yaptığı her çalışmada insan haklarını ve insan onurunu gözetir. Sözel, fiziksel, psikolojik her türlü şiddeti reddeder. Mahpusların sadece “suçlu” olarak kodlanmasını ve nesneleştirilmesini reddeder ve onları aynı zamanda hak özneleri olarak görür. Bağımsızdır. Devlet veya fon veren herhangi bir kuruluşla bağımsızlığını zedeleyecek bir ilişki geliştirmez. Çalışmalarını destekleyen kuruluşların çalışmaların içeriğine ve çıktılarına müdahalesini reddeder. Tarafsızdır. Gerek çalışmalarındaki partnerlerini belirlerken ve mahpus gruplarıyla ilgilenirken gerekse de çalışmaları esnasında taraf gözetmez. Şeffaftır. Çalışmalarını raporlar ve çıktılar aracılığıyla kamuoyuyla paylaşır. Enternasyonalisttir. Uluslararası çalışmalar gerçekleştirilmesi gerektiğine inanır ve uluslararası çalışmalar yürütür, bu çalışmaları destekler. Kolektiviteye ve demokrasiye inanır. Çalışmaların ekip içerisinde demokratik ve şeffaf olarak yürütülmesini destekler. Yaptığı çalışmaların mahpuslara olumsuz geri dönüşleri olmamasına dikkat eder.

İlgili İçerikler