LGBTİ+ Danışma Hattı 9. Gönüllü Oryantasyonu Başvuruları Açıldı!

Cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim odaklı soru ve sorunlar için doğru, güncel ve güvenilir bilgiyi aktarmak amacıyla hizmet veren LGBTİ+ Danışma Hattı, yeni gönüllüleri için dokuzuncu dönem oryantasyonunu yüz yüze vermeye hazırlanıyor!
LGBTİ+ Danışma Hattı nedir?

SPoD’dan kapsamlı oryantasyon ve düzenli süpervizyon alan gönüllü akran danışmanlar tarafından yürütülen LGBTİ+ Danışma Hattı, LGBTİ+ danışanlara cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet, cinsel sağlık ve cinsel yolla aktarılan enfeksiyonlar, cinsiyet uyum süreci, askerlik muafiyet süreci ve sosyal hizmet kurumları gibi konularda danışmanlık vermektedir. Bununla birlikte açılma süreci, akran zorbalığı, aile ilişkileri ve ilişki zorlukları gibi konularda duygusal destek sağlamaktadır. LGBTİ+ Danışma Hattı’na başvuran danışanlar ihtiyaç ve talepleri doğrultusunda hukuki danışmanlık, psikolojik destek ve sosyal hizmet konularında SPoD’un ilgili çalışma alanlarındaki uzmanlara yönlendirilmektedir.

Başvuru ve Değerlendirme Süreci

Son başvuru tarihi: 2 Kasım 2022 23.59
Mülakat: 14 Kasım – 20 Kasım 2022
Oryantasyon: 26 – 27 Kasım / 3-4 Aralık/ 10 Aralık 2022
Staj tarihleri: Daha sonra belirlenecek.

Başvuru formu için tıklayın! Sadece olumlu başvurulara geri dönüş yapılacaktır.

LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllüsü kimdir?

Görev ve sorumluluklar:

 • LGBTİ+ Danışma Hattı’na başvuran kişilerin ilk bağlantı kurduğu kişidir.
 • Danışanlara LGBTİ+ Danışma Hattı’nın hizmet alanlarında telefon ve e-posta yoluyla danışmanlık sunar ve verilen hizmete dair verileri raporlar.
 • SPoD’un Genel Koordinatörüne ve Ekip Sorumlusu’na karşı sorumludur.
 • LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllüsü ayda ortalama toplam 12 saat hat nöbeti tutar ve aylık süpervizyon ve koordinasyon toplantılarına katılır.
 • Danışanlara kendi girişimciliğiyle duyarlı bir şekilde en iyi bilgiyi sunmayı hedefler.
 • Verdiği bilgi ve desteğin danışanın fiziksel, psikolojik ve duygusal esenliği üzerindeki etkisinin farkındadır.
 • Verdiği bilginin doğru, güvenilir ve güncel olması için çaba gösterir. Karmaşık gelebilecek bilimsel, hukuki, sosyal, akademik ve tıbbi konuları anlaşılabilir bir şekilde danışana sunar.
 • Danışanlara destek verirken SPoD’un LGBTİ+ Danışma Hattı ve ilgili diğer politikalarının sınırları içinde davranır.
 • Danışanlara gerektiğinde duygusal destek sağlar.

Nitelik ve beklentiler:

 • Dört tam günlük oryantasyon programının tamamına katılmak ve mevcut gönüllülerden 2 gün staj almak
 • Staj döneminin tamamlanmasının ardından en az bir yıl süreyle LGBTİ+ Danışma Hattı’nda görev almak
 • İyi bir dinleyici olmak, gerekli iletişim becerilerine sahip olmak ve empatik ilişki kurabilmek
 • LGBTİ+ camiasını etkileyen konularda duyarlı ve bilgili olmak
 • Zor durumlarda sakin ve etkili olabilmek
 • Danışanların çok kültürlü yapısı karşısında önyargısız davranmak
 • Kendi başına ve bir takımın üyesi olarak çalışabilmek
 • Güçlü bir iş etiği anlayışına sahip olmak ve geri bildirime açık olmak
 • LGBTİ+ Danışma Hattı’nda görev aldığı gün ve saatlerde sorumluluğunu gecikmeden yerine getirmek
 • Süpervizyon ve koordinasyon toplantılarına eksiksiz katılmak, katılmadığında LGBTİ+ Danışma Hattı’nda görev yapamayacağını bilmek
 • Gizlilik kuralının önemini anlamak, içselleştirmek ve bu kuraldan şaşmamak
 • Danışanlarla profesyonel ilişkileri ve sınırları her daim sürdürmek
 • İkincil travmaların farkında olmak ve gerektiğinde destek istemek
 • LGBTİ+ Danışma Hattı’nın diğer gönüllülerini desteklemek ve yeni gönüllülerle bilgi ve deneyim paylaşmaya hazır olmak
 • Kendisini LGBTİ+ hareketin öznesi olarak tanımlamak
 • Tercihen İngilizce, Kürtçe ve Arapça gibi ikinci bir dile hakim olmak
 • COVID-19 pandemisiyle birlikte LGBTİ+ Danışma Hattı uzaktan açıldığı için gönüllünün gerekli teknik ve teknolojik donanıma sahip olması beklenmektedir.

Hat nöbeti:

 • LGBTİ+ Danışma Hattı nöbeti resmi tatiller hariç hafta içi 12.00-18.00 arasında nöbet çizelgesinde belirtilen üçer saatlik zaman dilimlerinde gerçekleşir.
 • Nöbetteki gönüllü, güncel danışmanlık raporlarını okur ve takip edilmesi gereken vakaların sürdürülebilirliğini sağlar.
 • LGBTİ+ Danışma Hattı’nı dernek ofisinden açacak gönüllü, gerekli teknik kontrolleri sağlayabilmek için nöbet saatinden en az on beş dakika önce ofiste hazır bulunur.
 • LGBTİ+ Danışma Hattı uzaktan açılacaksa gönüllünün on beş dakika kuralına ek olarak görüşmelerin bölünmeyeceği ve üçüncü kişiler tarafından duyulmayacağı güvenli ve sessiz bir ortamda bulunması gerekir.
 • Sözlü ve yazılı danışmanlık sonrasında gelen başvuruya dair veriler raporlanır.

SPoD’un sorumlulukları:

 • LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllülerine ihtiyaçları olan tematik konularda kapasite geliştirme eğitimleri vermek
 • LGBTİ+ Danışma Hattı’nın işleyiş ve prosedürlerini anlatmak
 • Gönüllülerin duygusal birikiminin önlenmesi adına süpervizyon almalarını sağlamak
 • Gönüllülerinin iyilik hallerini korumaya yönelik özbakım atölyeleri düzenlemek
 • İkincil travmaya maruz kaldığı için desteğe ihtiyacı olan gönüllüleri
 • Psikolog Ağı’ndaki uzmanlardan destek almaları konusunda teşvik etmek

Sizin kazanacaklarınız:

 • LGBTİ+ camiası içinde desteğe ihtiyaç duyan kişilere destek olmak
 • Bu desteği sunarken edineceğiniz iletişim becerileri
 • Eğitim ve kapasite geliştirme, kişisel ve profesyonel gelişim
 • LGBTİ+ camiasıyla ilgili kaynakları öğrenmek Sosyal konularda bilgilenmek ve sosyal sorumluluk bilincini geliştirmek
 • Çeşitliliğe değer verilen bir dernekte gönüllü olmak
 • LGBTİ+ hareketi için bir farklılık yaratmak
 • Sosyal hizmet uzmanlığı, psikoloji, sivil toplum gibi alanlar için kariyer hazırlığı

Düşünmeniz gerekenler:

Zamanlama önemlidir. Hayatınızın duygusal olarak zor bir döneminden geçiyorsanız, LGBTİ+ Danışma Hattı gönüllüsü olmak sizin için şu an zorlayıcı olabilir.

* Bu etkinlik, Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu desteğiyle düzenlenmektedir. İçeriğin sorumluluğu yalnızca SPoD’a aittir ve Almanya Federal Cumhuriyeti İstanbul Başkonsolosluğu’nun görüşlerini yansıtmayabilir.