Kaos GL Derneği: LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu

Kaos GL’nin ‘LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu’, geçen yıl LGBTİ+’lara yönelik her kategoride hak ihlallerin arttığını ortaya koyuyor. “Topyekun saldırıya rağmen LGBTİ+’ların insan hakları alanında en dinamik kesimi oluşturduğu” tespiti yapılan rapora göre, “ihlallerin en büyük faili devlet!”