Etkiniz AB Programı Sivil Toplumu “Medya İzleme” Eğitimine Davet Ediyor

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor. 24-25-26 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan eğitime son başvuru tarihi 19 Mart 2021.
Eğitimin İçeriği

İnsan Hakları için Medya İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • İnsan Hakları ve medya arasındaki ilişki
 • Medya izleme yöntemleri ve araçları
 • İnsan Haklarını medyada anaakımlaştırma
Katılımcı Koşulları
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru
 • Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri buradan başvuru formunu en geç 19 Mart 2021 saat 23:59’a kadar doldurabilirler.
 • Başvuru sonuçları en geç 22 Mart 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.
 • Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.