Eğitim Reformu Girişimi’nin Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu Yayında

16 Şubat 2021
Eğitim Reformu Girişimi, "Made To Play: Hareket Okulda Projesi" kapsamında geliştirdiği, tüm derslerde hareketi desteklemek amacıyla esnek ve oyuna dayalı araçlar içeren Aktif Okul Öğretmen Kılavuzu’nu yayınladı. Kılavuz, başta öğretmenler olmak üzere tüm yetişkinlerin, çocukların okullardaki hareket ihtiyacını olumlu bir şekilde yönetebilecek araç ve yöntemlere olan ihtiyacını karşılayacak şekilde kurgulandı.

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) MEB işbirliği ve BoMoVu Derneği’nin saha desteği, Nike sponsorluğunda yürüttüğü Made to Play: Hareket Okulda Projesi, gündelik hayatlarında harekete ve spora yeterince yer vermeyen çocuklara, spor ve hareket alışkanlıkları kazandırmayı, böylece çocukların öğrenme ve iyi olma hallerine katkı sağlamayı amaçlıyor.

Hareket Okulda Projesi bu amaç doğrultusunda, çocukla temas eden tüm paydaşların (öğretmenler, okul çalışanları ve veliler) hareketle ilgili bilgi düzeylerini artırmaya ve çocukların hareket etmesine dair olumlu yaklaşımlar geliştirmelerini sağlamaya odaklanıyor.

Aktif Okul Kılavuzu
ERG, hareket ve spor alışkanlıklarını destekleyerek çocukların iyi olma haline katkıda bulunmayı amaçlayan Made to Play: Hareket Okulda projesi kapsamında, okullarda ve/ya evlerde her branştan öğretmenin uygulayabileceği aktivitelerin yer aldığı Aktif Okul Kılavuzu’nu yayımlandı. Kılavuzda aktif okul tanımlaması yapılıyor; ardından sınıf içi, sınıf dışı ve mesafeli etkinlikler ayrı ayrı sıralanıyor.
ERG Aktif Okulun Faydaları
ERG’nin web sitesinde ayrıca evde yapılacak olan videolara da yer veriliyor.
Evde hareket videolarına da buradan ulaşabilirsiniz.