Etkiniz AB Programı “Hukukçu Olmayanlar İçin Dava İzleme” Online Eğitimi

Etkiniz AB Programı, sivil toplum örgütlerine (STÖ) insan hakları uygulamalarını izlemek, raporlamak ve bulguları doğrultusunda savunuculuk çalışmaları yapmaları için kapasite geliştirme destekleri sunmaya devam ediyor. Son başvuru tarihi 19 Şubat 2021.
Eğitim Konuları

Dava İzleme Eğitimi, teorik ve pratik çalışmalardan oluşan günde 3 saat süren 3 günlük bir eğitim olarak tasarlandı.

Katılımcılara 3 ana başlık altında insan hakları izleme becerilerini geliştirme fırsatı sunuluyor:

 • İnsan hakları izlemede dava izlemenin rolü
 • Dava izlemede önemli teknikler ve yöntemler
 • Dava izleme ve insan hakları izleme raporları arasındaki ilişki
Katılımcı Olma Şartları 
 • Sivil toplum örgütlerinin gönüllü, çalışan veya üyeleri eğitime katılabilir. Bu eğitim hukuk fakültesi mezunları veya öğrencilerinin katılımına açık değildir.
 • Katılımcıların temsil ettiği sivil toplum örgütünün insan haklarıyla ilgili bir alanda insan hakları izleme çalışma yapması ve planlaması tercih sebebidir.
 • Eğitimin kalitesinin korunması, görüntülü atölye çalışmalarının gerçekleşecek olması ve etkileşimin sağlanması adına, Zoom platformunda gerçekleşecek eğitime “görüntü açık” şekilde katılmayı kabul eden sivil toplum temsilcileri kabul edilecektir.
Katılımcı Seçimi

Eğitime katılım 30 kişi ile sınırlıdır.

Yapılan başvurular aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilerek katılımcılar belirlenir:

 • Başvuru formunun tam olarak doldurulması
 • Başvuru amaçlarının eğitim programı ve Etkiniz AB Programı ile ilgili olması
 • Sivil toplum örgütlerinin çalışma alanlarıyla ilgili çeşitliliğin sağlanması
 • Cinsiyet dengesinin sağlanması
 • Coğrafi dengenin sağlanması

*Tam katılım göstermeyen katılımcılara sertifika sunulmaz.

Başvuru 

Eğitime katılmak isteyen sivil toplum örgütleri  buradan başvuru formunu en geç 19 Şubat 2021 saat 23:59’a kadar doldurmalıdır.

Başvuru sonuçları en geç 22 Şubat 2021 tarihinde e-posta yoluyla iletilecek.

Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecek.