Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi (ERG), Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler’i 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde, ERG YouTube kanalında düzenlediği canlı yayınla kamuoyuna duyurdu. Yayında, son bir yılda öğretmen politikaları alanında yaşanan gelişmelerin değerlendirildiği rapor sunuldu. Rapor sunumunun ardından gerçekleşen panelde ise, salgın sürecinde öğretmen deneyimleri ve öğretmenler arası dayanışmanın önemi raporun bulguları çerçevesinde tartışıldı. 

ERG, eğitim alanında yaşanan önemli gelişmeleri ele aldığı Eğitim İzleme Raporları’nın dördüncü dosyasında öğretmen politikalarına odaklandı. Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler, 24 Kasım 2020, Salı günü ERG YouTube kanalında canlı yayımlanan etkinlikle kamuoyuna sunuldu. 

Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler, Mart 2020’de Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının saptanmasını takip eden süreçte eğitim alanında yaşananları öğretmenlere etkisi bakımından ele alıyor. Dosya kapsamında, öğretmenlerle yapılan bire bir görüşmeler ve yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra çeşitli kurumların öğretmenlere uyguladıkları anketler aracılığıyla derledikleri verilerden yararlanılıyor.

ERG YouTube kanalında canlı yayımlanan etkinlik, ERG Araştırmacısı Umay Aktaş Salman’ın moderasyonuyla gerçekleşti. Etkinlikte açış konuşmasını yapan ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık, Eğitim İzleme Raporu 2020’nin yayımlanan dosyalarını tanıttı ve “Öğretmenler dosyasında yer verdiğimiz analizlerin, her çocuğun nitelikli eğitimini güvence altına almaya çalışan tüm paydaşlar için yararlı olacağını umuyorum.” dedi. 

Arık’ın konuşmasının ardından dosyanın yazarı, araştırmacı Dr. Fulya Koyuncu raporun temel bulgularını  sundu. Koyuncu, Mart 2020’de Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının saptanmasını takip eden süreçte eğitim alanında yaşananları öğretmenlere etkisi bakımından değerlendirdi. Öğretmenin iyi olma hali, öğretmenlik mesleğine hazırlık, öğretmen ihtiyacı ve atamalar, öğretmenlerin mesleki gelişimleri ve kariyer seçenekleri başlıklarındaki güncel gelişmeleri ve analizlerini aktardı. Sunumu sırasında Koyuncu, “Salgın iki konuyu gün yüzüne çıkardı. Birincisi, tüm öğretmenlerin ihtiyaçları bulundukları okullar ya da bireysel özellikler bağlamında farklı. İkincisi de öğretmenlik mesleği durağan ve kendini tekrar eden bir meslek değil artık, dinamik bir meslek.” dedi. 

Rapor sunumunun ardından gerçekleşen tartışma bölümünde, Koyuncu’nun yanı sıra Öğretmen Ağı Değişim Elçisi Zerrin Öztürk de konuşmacı olarak yer aldı. Panelin moderatörü ERG Araştırmacısı Umay Aktaş Salman, öğrencisinin uzaktan eğitime erişim imkânından ebeveynlerin çocuklarını destekleyebilme potansiyeline, öğretmenin dijital okuryazarlığına kadar pek çok faktörün öğretmenlerin çalışmalarını birebir etkilediğini söyleyerek paneli başlattı.

Panelde ilk sözü alan Koyuncu, salgının başında öğretmenlerin öncelikle öğrencilerine ulaşmaya çalıştığını, öğrencilerinin iyi olma hallerini önceliklendirerek buna göre çözüm üretmeye çabaladıklarını, öğretmenlerin iyi olma halinin ise bunlardan sonra konuşulmaya, tartışılmaya başladığını belirtti. Koyuncu, “Eğitim sistemleri içinde çocukla etkileşimde olan tek aktör öğretmenler. Onların iyi olma hallerinin yüksek olmasını sağlayacak adımlar, çocukların dolayısıyla da özünde toplumun iyi olma haline yatırımdır.” diyerek sözlerine devam etti.

Koyuncu’nun ardından sözü alan Öztürk ise salgının başından bu yana öğretmenlere yönelik beklentilerin çeşitlendiğini ve arttığını dile getirdi. Öğrencilerin öğrenme kaybı yaşarken, öğretmenlerin de duygusal kayıp yaşadığını söyleyen Öztürk, bu dönemde öğretmenin iyi olma halini etkileyen önemli noktalardan birinin de mesleki dayanışma olduğunu vurguladı. Öztürk, “Öğrenme ortamları değişmesine rağmen öğretmenlere duyulan güven azalmadı. Eğitimin öznesi öğretmenin yeni düzene alışmasının duygusal iyi olma haline bağlı olduğu unutulmamalıdır.” diyerek sözlerine devam etti.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler dosyası, salgın öncesinde ve sürecinde öğretmen politikalarına ilişkin öne çıkan konuları üst politika belgelerinden, güncel araştırmalardan ve verilerden yararlanarak analiz ediliyor. Dosya kapsamında öğretmenlerle yapılan bire bir görüşmeler ve yuvarlak masa toplantılarının yanı sıra çeşitli kurumların öğretmenlere uyguladıkları anketler aracılığıyla derledikleri verilerden yararlanılıyor.

Eğitim İzleme Raporu 2020: Öğretmenler’i incelemek için tıklayınız.

Etkinliği buradan izleyebilirsiniz.

ERG’nin geçmiş Eğitim İzleme Raporlarını incelemek için ise buraya tıklayınız.