Kısa Dalga ve Eşit Haklar için İzleme Derneği’nin Podcast Serisi ‘Yasaksız Meydan’ Yayında

Kısa Dalga ve Eşit Haklar için İzleme Derneği işbirliğiyle hazırlanan “Yasaksız Meydan” podcast serisinin ilk bölümünde İrem Afşin, Türk Alman Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Berke Özenç ile “toplantı ve gösteri yürüyüşü” hakkının Türkiye’deki durumunu konuşuyor.

Bölümden başlıklar:

  • Barışçıl niteliği korunduğu sürece önceden izin almaksızın her bir yurttaşın bu toplantı ve gösteri yürüyüşünü kullanma hakkı var.
  • Kanunun valilere verdiği “gösterinin nerede yapılabileceğini belirleme” yetkisi Anayasa’ya aykırı. Kanuna göre Validebağ korusunda kesilecek ağaç için Yenikapı’da eylem yapmanız lazım. Dolayısıyla aslında yapılan her türlü gösteri yürüyüşü başlangıçtan itibaren kanuna aykırı hale geliyor.
  • Nefret söylemi ve ırkçılık yoksa gösterilere müdahale edilemez.
  • Dünyanın en barışçıl eylemlerinden Cumartesi annelerini engelleme nedeni diğerlerini caydırmak.
  • AİHM’in içtihadına göre barışçıl gösterilere katılanların herhangi bir şekilde yargılanması toplantı ve gösteri özgürlüğünün bir ihlali.
  • Siyasi baskılar ve toplantı gösteri yürüyüşlerine fiili müdahalelerden dolayı yaratılan caydırıcı etki sonucunda sosyal medyada görüşlerini ifade etme tercihi artıyor.
  • Siz barışçıl toplantı gösteri yürüyüşü hakkını kullanarak zamanında ve özgürce şeffaf bir şekilde ortaya çıkmasını engellediğinizde huzursuzluğun çok daha güçlü bir şekilde açığa vurulma imkânı var.