Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği

Senex Yaşlanma Çalışmaları Derneği, gerçekleştirilen çalışmaları teşvik etmek,  yaşlanma çalışan bilim insanları, araştırmacılar,  uzmanlar, politika yapıcılar ve tüm ilgililer  arasında sosyal diyaloğu geliştirmek, yaşlanma  çalışmaları alanında sahayla büro arasındaki  barikatı kaldırarak, tanık olduğumuz eşitsizliklere  sivil toplum düzeyinde etkin biçimde müdahale  etmek üzere kuruldu!  Doğumdan başlayarak devam eden süreçte,  yaşamın her evresinde, yaşlanma sürecinde tanık  olduğumuz eşitsizlikleri sadece tespit etmekle  yetinmiyor, etkin biçimde sorumluluk üstlenerek,  bunları ortadan kaldırmanın yollarını arıyorlar.  Senex’in kurucuları, yaşlanma  sürecinde yerelden başlayarak ulusal ve küresel  düzeyde karşılaştığımız sorunları, yaygın,  dayanıklı ve çeşitlilik içeren bir sivil toplum  girişimiyle, yatay dayanışma ilişkilerini tesis ederek çözülebileceğine kuvvetle inanıyorlar.

İlgili İçerikler