COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi

TÜSEV, Covid-19 sürecinin belirli aşamalarında, sivil toplumdan paydaşlarıyla bir araya gelerek; sürece yönelik bilgi ve deneyim paylaşımı alanları yarattığı anket çalışmalarının final raporunu yayınladı.

COVID-19 Salgınının Türkiye’de Faaliyet Gösteren Sivil Toplum Kuruluşlarına Etkisi Anketi’ni oluşturan TÜSEV’in, ilk fazı 10-15 Nisan 2020 tarihleri arasında yürütülmüş olan anket çalışmasına toplam 170 STK katıldı. Çalışmanın sonuçları TÜSEV koordinasyonunda sivil toplumun farklı kesimlerinden paydaşlarla birlikte değerlendirildi.

Salgının devam etmesi, sivil toplum kuruluşlarının süreçteki durumlarının izlenmesi ve değişen ihtiyaçlarının belirlenmesi gerekliliğini de beraberinde getirince bu kapsamda anket çalışmasının ikinci fazı tasarlandı. İlk çalışmada olduğu gibi Genel Sorular, Mevcut Kaynaklar, COVID-19’un Kuruluşunuza Etkisi, Hibe ve Fonlar, Yardım ve Bağışlar ile İstihdam ve Sürdürülebilirlik olmak üzere altı başlık altında sorulan 39 sorudan oluşan anket 11-19 Ağustos 2020 tarihlerinde açık kalmış ve toplam 141 STK temsilcisi tarafından yanıtlandı.

Anket raporunun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.