Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu Yayınlandı

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin ETKİNİZ AB programı desteği ile hazırladığı ''Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu'' başlıklı çalışması yayınladı.

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin kız çocukların STEM alanlarına dair algı ve bilgisini ölçmeyi hedefleyen izleme raporu, Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler, ulusal politikalar, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü STEM politikaları, toplumsal cinsiyet politikaları, özel sektör ve STKlar tarafından yürütülen çalışmalar STEM eğitimi ve toplumsal cinsiyet kavramları ekseninde incelenerek hazırlandı.

Kız çocuklarının STEM alanlarına katılımlarının düşük olmasında, kız çocuklarına ve kadınlara atfedilen toplumsal roller ve beklentilerin etkisinin büyük olduğunu gösteriyor. Rapora göre, bu durum her zaman açık bir ayrımcılık biçiminde yaşanmasa da kız çocukların STEM alanlarına katılma ya da katılmama kararlarının oluşma süreci toplumsal cinsiyet kalıp yargıları ile şekillenen bir süreç.

Bu durum kız çocuklarının STEM alanlarına katılımının düşük olmasının yanı sıra STEM alanlarında kalmalarını da olumsuz yönde etkiliyor. Rapor kapsamında incelenen ve değerlendirilen veriler ışığında, kız çocukların STEM alanlarına katılımının ve bu düzlemde eğitim hakkına eşit şartlarda erişim sağlayabilmeleri için okul ve eğitim bağlamında çeşitli öneriler sıralanıyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.