Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu

Uçan Süpürge Kadın İletişim ve Araştırma Derneği’nin ETKİNİZ AB programı desteği ile hazırladığı Türkiye’de STEM Alanındaki Toplumsal Cinsiyet Eşitsizlikleri Araştırma ve İzleme Raporu başlıklı çalışması yayınladı.Rapor, Türkiye’nin imzacısı olduğu uluslararası sözleşmeler, ulusal politikalar, kalkınma planları, Milli Eğitim Bakanlığı’nın yürüttüğü STEM politikaları, toplumsal cinsiyet politikaları, özel sektör ve STKlar tarafından yürütülen çalışmalar STEM eğitimi ve toplumsal cinsiyet kavramları ekseninde incelenerek hazırlandı. Kız çocukların STEM alanlarına dair algı ve bilgisini ölçmeyi hedefleyen izleme raporunda, kız çocukların STEM alanlarına katılımının ve bu düzlemde eğitim hakkına eşit şartlarda erişim sağlayabilmeleri için okul ve eğitim bağlamında çeşitli öneriler sıralanıyor.