“Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddette Karşı Kapsamlı Müdahale Geliştirme Projesi” Ulusal Uzman İhale Çağrısı

Avrupa Konseyi'nin yürüttüğü “Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddet ve Aile İçi Şiddete Karşı Kapsamlı Kurumsal Müdahale Geliştirme Projesi” kapsamında Türkiye’de bulunan ilgili paydaşlara teknik yardım ve kapasite geliştirme konusunda destek sunmak amacıyla uzman alımı için bir ihale çağrısı çıkıldı.

Çağrının amacı, ilgili projenin uygulanmasını desteklemek için kadına yönelik şiddet ve aile içi şiddeti önleme, bunlarla mücadele etme ve cinsiyet eşitliği alanlarında bilgi ve deneyim sahibi uzmanlardan oluşan alan bir danışman havuzu oluşturmak.

İlgilenen adayların, İhale Dosyasında ekli bulunan İhale Kural ve Belgeleri‘nde belirtildiği şekilde son başvuru tarihi olan 22 Mayıs 2020 tarihine kadar başvurularını göndermeleri gerekmekte.

Seçilen danışmanlarla ileriki aşamalarda ihtiyaç dahilinde irtibata geçilecektir. Danışmanlık, ihale sonlandıktan ve sözleşmeler imzalandıktan hemen sonra başlayabilir.

İhale Dosyası

Sözleşme