Yerel Demokrasi için Belediye Yönetişim Karnesi Çalıştayı

Yerel demokrasinin temel aktörleri olan belediyelerde, iyi yönetişim kültürünün varlığı her geçen gün önem kazanmakta.

Sivil toplumun aktif katılım ve savunuculuğu, belediye karar ve kaynaklarının daha kapsayıcı, adil, etkin ve verimli olmasında kritik bir faktör. Argüden Yönetişim Akademisi’nin geliştirdiği ‘Vatandaş Bakışıyla Belediye Yönetişim Karnesi’ Modeli sivil toplum için birçok alan ve konuda yeni fırsatlara işaret ediyor. Birleşmiş Milletler, Avrupa Konseyi ve OECD gibi uluslararası kuruluşların örnek gösterdiği Karne çalışması, siz değerli sivil toplum temsilcilerinin, 19 Ekim Cuma günü ilgisine sunulacak. Güçlü bir yerel demokrasi ve sürdürülebilir yerel kalkınma için düzenlenecek Çalıştay’a davetlisiniz.

Avrupa Konseyi’nin her yıl düzenlediği Avrupa Yerel Demokrasi Haftası kapsamında yapılacak olan bu etkinlik sonunda katılımcılara katılım belgesi verilecektir.

Tarih:    19.10.2018

Yer:       Marmara Belediyeler Birliği

Adres:  Sarıdemir Mah. Ragıp Gümüşpala Cad. No: 10 Eminönü 34134

(MBB yanında İspark mevcut olup, yoğun talep olmaktadır. Toplu taşıma önerilir.)

Program

13:15 Kayıt

13:30 Yerel Demokrasi, Yönetişim & Sivil Toplum –  Fikret Toksöz

14:00 Yerel Demokrasi Aracı Olarak Belediye Yönetişim Karnesi – İnan İzci

14:45 Ara

15:00 Dünyadan ve Türkiye’den İyi Örnekler – Dr. Erkin Erimez

15:30 Çalıştay ve Soru-Cevap Oturumu

17:00 Kapanış