Bir Arada Yaşam İçin Çatışma Çözümü: STK’lar ve Aktivistler İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi

Sivil Toplum Araştırmaları Derneği, Avrupa Konseyi (Council of Europe) European Youth Foundation (EYF) destekleriyle hayata geçirdikleri 'Conflict Resolution for Coexistence: Capacity Building Training for CSOs and Activists' (Bir Arada Yaşam İçin Çatışma Çözümü: STK'lar ve Aktivistler İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi) için katılımcılarını arıyor.

“Conflict Resolution for Coexistence: Capacity Building Training for CSOs and Activists” (Bir Arada Yaşam İçin Çatışma Çözümü: STK’lar ve Aktivistler İçin Kapasite Geliştirme Eğitimi) Projesi ile artan kutuplaşmaya ve bunun sivil toplum ve gençlik katılımı üzerindeki etkilerine karşı koymak için Türkiye genelindeki gençlik çalışanları ve aktivistlerine çatışma analizi ve çözümü için bilgi sağlanması, anlayış geliştirilmesi ve yeni araçlar sağlanması, Türkiye’deki sivil toplum kuruluşları için çatışma analizi ve çözümü kılavuzlarının geliştirilmesi, sivil toplum kuruluşlarının kamusal alandaki çatışmalara yönelik eylem planlarının ve kurum içi eğitim planlarının hazırlanmasının  kolaylaştırılması ve nihai olarak gençlik alanında hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum kuruluşlarının ve bu kuruluşların üyeleri ve aktivistlerinin kapasitesinin güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Proje kapsamında;

20 gençlik çalışanı ve genç aktiviste Çatışma, Çatışma Analizi, Değişim Teorisi, Savunuculuk ve Gençlik Katılımı konularında teorik bilgiler edinecekleri 8 günlük çevrim içi eğitim verilecek, ardından katılımcılardan, katılımcı sivil toplum kuruluşlarının parçası olduğu çatışmaları analiz etmeleri için edindikleri analiz araçlarını ve becerileri kullanmaları istenecek. Katılımcıların bir gençlik STK ağı oluşturacakları ve atölye çalışmaları hazırlayacakları 3 günlük yüz yüze eğitimin sonunda eylem planları hazırlamaları ve sonrasında bilgi, kazanım ve eylem planlarını kuruluşlarındaki diğer üyeler ve aktivistler ile paylaşmaları beklenecek.

Kimler Başvurabilir?
  • 18-30 yaşları arasında gençlik alanında hak temelli çalışmalar yürüten sivil toplum örgütlerinde yer alan, 
  • Kurum içi çatışmaların çözümü konusunda motivasyonu yüksek
  • Hak temelli sivil toplum örgütünde üye, gönüllü, çalışan, aktivistler

**Çevrim içi eğitimler Şubat ayı boyunca haftada 2 gün olmak üzere, mesai sonrası, akşam saatlerinde gerçekleştirilecektir. Yüz yüze eğitim programı 3-4-5 Mart tarihlerinde uygulanacaktır. 

**Proje katılımcılarının hem çevrim içi hem de yüz yüze eğitim programının %80’ine katılacağını gönüllü olarak taahhüt etmesi beklenmektedir. 

**Başvurular, başvuru tarihi sırasına göre değerlendirilecektir. 

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.

Son başvuru tarihi: 15.01.2023 saat 23.59.