STÖ’ler İçin Veri Görselleştirme Eğitimi Başvuruları Başladı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen STGM'nin yürütücüsü olduğu STÖ Kaynak Merkezi Projesi dijital kapasite güçlendirme eğitimlerine veri görselleştirme başlığıyla devam ediyor. 

24-26 Şubat 2020 tarihlerinde ve 28 Şubat – 1 Mart 2020 tarihleri arasında Ankara’da  “STÖ’ler İçin Veri Görselleştirme Eğitimi” başlığıyla düzenlenecek olan üçer günlük atölyelerde sivil toplum örgütlerinin görselleştirme kapasitelerini geliştirmek için çalışma yürütülecek. İki farklı tarihte aynı içerikle gerçekleştirilecek olan eğitimlere katılmak isteyen STÖ temsilcileri iki tarih aralığından kendileri için uygun olanına başvurabilirler.

Hak temelli çalışan STÖ’lerin görselleştirme kapasite ve becerilerini arttırmayı hedefleyen üç günlük eğitimlerde, savunuculuk için veri toplamanın temelleri, veri güvenliği, veri doğrulama başlıklarıyla birlikte analiz ve veri görselleştirme için temel yöntemler paylaşılacak. Eğitim yalnızca temel düzeyde veri görselleştirmeye başlamak isteyen STÖ’ler için tasarlanmıştır. Bu nedenle veri bilimi ve istatiksel analiz vb. yöntemler eğitim kapsamı dışındadır.

Eğitimlere tüm Türkiye’den kadın hakları, LGBTİ hakları, engelli hakları, çocuk hakları, kent hakkı, çevre/doğa koruma, sosyal haklar, hayvan hakları, dijital haklar, kültürel haklar, gençlik hakları, sığınmacı/mülteci/göçmen hakları, vb. alanlarda hak temelli çalışma yürüten STÖ’ler katılım gösterebilirler.

Eğitime katılmak isteyen STÖ temsilcilerinin 16 Şubat 2020 Pazar günü saat 17.00’ye kadar başvuru formunu doldurması gerekmektedir. Eğitim sonuçları 18 Şubat 2020 Salı günü e-posta yoluyla açıklanacaktır.  Lütfen başvuru formuna e-posta adresinizi doğru yazdığınızdan emin olunuz.

Başvuru Koşulları

  • Eğitim programı, yerel düzeyde savunuculuk aktiviteleri ve kampanyaları yürüten ya da bu faaliyetleri çalışma takvimine dahil etmiş hak temelli STÖ’lere yöneliktir.

  • Eğitime her bir örgütü temsilen en fazla 1 kişi kabul edilecektir. Değerlendirme sonrasında katılımcı değişikliği kabul edilmeyecektir.

  • Başvuru formlarında verilen cevaplar öncelikli olmak üzere, cinsiyet eşitliği, çalışma alanı çeşitliliği, bölgesel temsiliyet dikkat edilecek diğer kriterlerdir.

  • Eğitimlere tam katılım beklenirken, gün sonunda verilen çalışmaların yapılması ise zorunludur. Sizin için ağır bir program olacaksa başvuru yapma kararınızı gözden geçirmenizi tavsiye ederiz.

  • Katılımcıların eğitimlere bilgisayar getirmesi gereklidir. Aksi durumda STGM katılımcılara bilgisayar temin etmeyecektir.

  • Eğitime kabul alınması durumunda, STÖ’den iki yönetim kurulu üyesinin, tüzel kişiliği olmayan STÖ’lerde iki inisiyatif yürütücüsünün imzaladığı görevlendirme yazısının dijital kopyasının eğitimden önce, basılı ve imzalı halinin de eğitimde tarafımıza iletilmesi gereklidir. Görevlendirme yazısını zamanında iletmeyenler eğitime alınmayacaktır.

Değerlendirme

  • Eğitim sürecinin etkin ve verimli ilerleyebilmesi için katılımcı sayısı 16-18 kişi aralığında tutulacaktır.

  • STGM, eğitim çalışmalarında yerelde savunuculuk faaliyetleri yürüten ve kapasite geliştirme ihtiyacı duyan küçük ve orta ölçekli STÖ’lere öncelik vermektedir.

  • Başvurular, bu önceliklerle birlikte, başvuru formuna verdiğiniz cevaplar üzerinden bölgesel dağılım, çalışma alanı ve cinsiyet dengesi gözetilerek yukarıdaki koşullar ışığında değerlendirilecektir. Bu nedenle başvuru formlarının eksiksiz ve detaylı olarak doldurulması sağlıklı bir değerlendirme için gereklidir

Başvuru Formu 

Eğitime her örgütü temsilen bir kişi kabul edilecektir. Başvuru için atölyeye katılacak STÖ temsilcisinin veri ile çalışma konusuna ilgili olması önerilir. Eğitime, başvurular arasından yapılacak olan değerlendirme sonucunda seçilen STÖ temsilcileri katılacaktır. Ankara dışından katılacak STÖ temsilcilerinin ulaşım ve konaklama ve masrafları STGM tarafından karşılanacaktır.

Eğitimle ilgili sorularınız için dijital@stgm.org.tr adresine e-posta gönderebilirsiniz.