Eğitim İzleme Raporu 2019’un Dördüncü Dosyası “Öğretmenler” Yayımlandı

Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme Raporu 2019’un dördüncü dosyası olan “Öğretmenler” bugün düzenlenen panelle kamuoyuna duyuruldu. Panelde, rapor sunumunun yanı sıra öğretmen politikalarındaki mevcut durum değerlendirildi ve panelistler arasında yer alan öğretmenlerin deneyimleri paylaşıldı.

Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Öğretmenler” başlıklı dördüncü dosyası bugün gerçekleşen panelle kamuoyuna duyuruldu. ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık’ın açış konuşmasıyla başlayan panelde, rapor sunumu ERG Gözlemevi Politika Analisti Yeliz Düşkün ve Araştırmacısı Bahar Uzunkök tarafından gerçekleştirildi. Panelistlerden Özlem Mecit (Okul Yöneticisi, İstanbul ENKA Okulları) konuşması sırasında öğretmenin güçlenmesi konusuna vurgu yaparken, Ebru Kılıç Arguç (Öğretmen, Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu) kapsayıcı öğretim pratikleri bağlamında deneyimlerini paylaştı. 

Paneli açış konuşmasını yapan Arık, izleme çalışmalarının devamlılığının önemini dile getirerek, Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2007’den bu yana yayımladığı Eğitim İzleme Raporlarının, bu yıldan başlayarak farklı dosyalar halinde yayınlandığını hatırlattı. “Eğitimin Yönetişimi ve Finansmanı”, “Eğitimin İçeriği”, “Öğrenciler ve Eğitime Erişim” başlıklı üç dosyadan sonra gelen “Öğretmenler” dosyasını, “Eğitim Ortamları”nın takip edeceğini duyurdu.

Rapor sunumunda ilk sözü alan Düşkün, öğretmenlerin eğitim sisteminin en önemli aktörü olduğunu ve eğitim sisteminin başarısının öğretmeni aşamadığını dile getirdi. Sunumu sırasında öğretmen sayıları ve atamaları, öğretmenlerin çalışma koşulları ve Öğretmenlik Meslek Kanunu’na değinen Düşkün, “Türkiye’de 92 bin civarında öğretmen açığı var. Bireyin yaşama hazırlıklı başlayabilmesi için önemli olan okul öncesi eğitiminde ise öğretmen ataması ise ihtiyacın altında kalıyor. Okul öncesi eğitim 5 yaşta zorunlu olduğunda ise 14 bin öğretmene ihtiyaç olacak. Bunun için de kaynak ayrılması gerekiyor.” dedi. Düşkün sözlerine, “Öğretmenlerin dezavantajlı bölgelerde bulunmalarını sağlamak çok önemli ama onları bu bölgelerde zorunlu olarak tutmak yerine destekleyerek ve kendi istekleriyle kalmalarını sağlamak daha önemli. Aksi takdirde eğitimin niteliğine olumlu katkısı olmaz.” diyerek devam etti.

Rapor sunumunda Düşkün’ün ardından sözü alan ERG Araştırmacısı Bahar Uzunkök ise kendisinin de bir öğretmen olduğunu söyleyerek, çocuğun iyi olma hali ve çocuğun akademik başarısı için öğretmenin kilit öneme sahip olduğunu vurguladı. Uzunkök, Millî Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan 2023 Eğitim Vizyonu’nda öğretmenin tüm hedefler için ana aktör olduğunu söyleyerek, “Vizyon Belgesi, öğretmenin mesleki mesleki gelişimine ağırlık veriyor. MEB tarafından 24 mesleki gelişim programı başlatıldı ancak seçilen alanların hangi ölçütlerle belirlendiği açıklık kazanmalı.” dedi. Uzunkök, 2023 Eğitim Vizyonu’nun öğretmen yetiştirmede de değişiklikler öngördüğünü, pedagojik formasyonun kaldırılarak öğretmen yetiştirme programlarının uygulama ağırlıklı olduğunu belirtti.

Rapor sunumunun ardından gerçekleşen panelde konuşan Dr. Özlem Mecit, öğretmenle ilgili yapılacak tüm çalışmaların başında, yetişmesinden emekliliğine kadar olan süreçte bir meslek kanununa ihtiyaç olduğunu vurguladı ve şunları söyledi: “Politika belgelerinde öğretmenin sadece hesap vermesi gereken taraf olmadığının, hakları olduğunun vurgulanması çok önemli.” 

Mecit’in ardından konuşan Ebru Kılıç Arguç ise sınıfta öğrenciyi tanımanın önemine değindi ve öğretmenin de tanınma ihtiyacını vurguladı. Arguç, “Öğretmen olarak ben de kendimi güvende hissetmeliyim. Öğretmenin güvende hissetmemesi öğretmen iş birliğimize, kurum kültürümüze zarar verebilir. Öğretmen ile ilgili düzenlenecek kanun, statü farkı gözetmeden kapsayıcı olmalı ve özlük haklarımız net çizgilerle belirlenmeli.” dedi. Sözlerine, “Öğretmenler olarak en büyük ihtiyacımız, birbirimizi dinlemek, anlamak ve birbirimizle deneyimlerimizi paylaşmak. Öğretmenlerin birbiriyle rekabet etmek yerine, birbirinden öğrenebildiği, öğrenen öğretmenler olabildiği bir kültürün bize iyi geleceğine inanıyorum.” diyerek devam etti.

Eğitimi alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Öğretmenler” başlıklı dosyasında, öğretmenleri ilgilendiren pek çok gelişmenin yer aldığı güncel belgelerden olan Öğretmen Strateji Belgesi 2017-2023 (ÖSB) ile 2023 Eğitim Vizyonu belgeleri temel alınıyor. 2023 Eğitim Vizyonu’nda yer alan öğretmen politikalarına yönelik hedefler, öğretmen yetiştirme ve geliştirme alanında yürütülen çalışmalar, öğretmen ihtiyacına ve atamalara ilişkin mevcut durum, taslak Öğretmenlik Meslek Kanunu’na ilişkin değerlendirmeler ve OECD tarafından 2018 yılında üçüncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Öğretme ve Öğrenme Araştırması (TALIS) çalışmasının temel bulguları paylaşılıyor.

Rapora ulaşmak için buraya tıklayınız.