Eğitim İzleme Raporu 2019: Öğretmenler Kamuoyuna Sunuluyor

19 Kasım 2019
Eğitim Reformu Girişimi'nin 2019’un dördüncü dosyası olan Öğretmenler 27 Kasım 2019 Çarşamba günü saat 10.00'da gerçekleşecek bir panel eşliğinde kamuoyuna sunulacak.

Eğitim alanında yaşanan önemli gelişmelerin ele alındığı Eğitim İzleme Raporu (EİR) 2019, eğitim politikalarını izleme süreçlerine daha etkin katkı sağlamak amacıyla yıl içinde farklı zamanlarda 5 ayrı dosya olarak paylaşılıyor.

Politika Analisti Yeliz Düşkün’ün (ERG) kolaylaştırıcılığında gerçekleşecek panelde, Sayın Dr. Özlem Mecit (İstanbul Enka Okulları) ve Sayın Ebru Kılıç Arguç (Gülbağ Selim Sırrı Tarcan İlkokulu) konuşmacı olarak yer alacaklar. Panelde, raporun bulguları kapsayıcı öğretim deneyimleri çerçevesinde tartışılacak.

Program:

10.00-10.15: Açış konuşmaları

10.15-11.00: Eğitim İzleme Raporu 2019: Öğretmenler Rapor Sunumu

11.00-11.45: Panel

11.45-12.00: Soru-cevap

Yer: Minerva Han, Bankalar Cad. No:2 Karaköy,

LCV: Beste Sözer, sozerbeste@sabanciuniv.edu, (0212) 292 02 93 / 1512 – 1513