Dünyayı Sürdürülebilir Kılmanın Yolları Sosyal Fayda Zirvesi’nde Konuşuldu

Sosyal Fayda Zirvesi’nin altıncısı 25 oturumda 70 konuşmacının katılımıyla İstanbul'da gerçekleştirildi. Zirvede bir araya gelen sosyal fayda odaklı isimler, daha sürdürülebilir bir dünyada yaşamanın yollarını tartıştılar.

Sosyal Fayda Zirvesi, daha iyi bir gelecek için çalışan katılımcılarla 2030 yılına dek sürdürülebilir kalkınma amaçlarına (SKA) nasıl ulaşılabileceğine odaklandı. “İyiliğe Giden En Kısa Yol” temasıyla toplanan zirvede, dinleyiciler çok çeşitli alanlarda iyi işlerden ilham aldılar ve dünyanın daha yaşanabilir bir yer olmasına çözüm önerileriyle katkı sundular. Sosyal Fayda Zirvesi’nin mesajlarından biri şuydu: ‘Her kesim ve birey kendi iyiliğe giden kısa yollarını bulabilir ve küçük de olsa gezegenin sorunlarına yenilikçi katkılar sunabilir’ 

Dünyayı Dönüştürmek İçin Çalışanlar 

Sosyal Fayda Zirvesi, her sektör ve kesimden sosyal fayda sağlayan yenilikçi – iyi örnekleri gün boyu süren oturumlarda bir araya getirerek, sürdürülebilir bir gelecek inşası için tüm sektörlere ve bireylere görevler düştüğünü, birey olarak SKA’na nasıl katkı sunacağını ve nasıl ölçeklendireceğini düşünmeye teşvik etti.  

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) Türkiye ve TBWA\FORGOOD tarafından düzenlenen Sosyal Fayda Zirvesi’nde özel sektör, kamu, sivil alan ve sanat dünyasından katılımcılar, Hedefler için İş Dünyası ve Raporlama’ya, Etki için İş Dünyası’nda Değişen Değerler’den SKA Etki Hızlandırıcı’ya, sosyal fayda girişimciliğinden sosyal fayda için pazaryeri ve paylaşım alanlarına, iklim krizinden sosyal faydaya, sanat ve tasarımın etkisinden afet hazırlığına dek pek çok başlıkta sosyal fayda sağlayan başarılı uygulamalarla yer aldılar.  

Zirvenin sunuculuğunu üstelenen Halit Ergenç gün boyu süren oturumların mesajlarından birini “Şikayet etmeyi bırakıp, hızlıca aksiyon alabileceğimiz konular üzerinde çalışmalıyız. Dünyanın daha yaşanılabilir bir yer olabilmesi için en küçük katkı bile çok değerli.” sözleriyle özetledi.  

Sosyal Fayda Zirve’sine Cumhurbaşkanı Eşi Emine Erdoğan Sıfır Atık Vizyonu konuşması, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu ise SKA için Genç Gücü oturumuyla katıldı. Emine Erdoğan, kamunun sıfır atık vizyonu çerçevesinde STK’lar ile işbirliği yaparak sosyal faydaya katkı sunduklarını belirtirken, Gençlik ve Spor Bakanı Kasapoğlu 2019 Gönüllülük Yılı, deneyap atölyeleri, gençlik radyosu, kadın odaklı spor  gibi çalışmalarla birlikte, yenilikçi fikirleri teşvik etmek amacıyla gençleri, spora, gönüllüğe ve girişimciliğe davet etti; ilk okul öğrencilerinin bile artık proje başvurusunda bulunabildiklerini hatırlattı. 

Zirvenin düzenleyici kurumlarından UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Claudio Tomasi,  hareket noktalarının 2030 yılında nasıl bir dünyada yaşamak istediğimiz ve bunu nasıl başarabileceğimizin kısa yollarını konuşmak olduğunu ifade etti.  “İşimiz Dünyayı Değiştirmek” adlı oturumda konuşan Zirvenin yabancı konuklarından Raj Kumar, dönüşmekte olan endüstrinin yardım sektörünü de dönüştürdüğünü vurguladı. Küresel kalkınma çabalarına katkı sunmayı amaçlayan  Devex adlı medya platformunun kurucusu ve Genel Yayın Yönetmeni olan Kumar, “Hello Tractor” (Uber modeline sahip bir traktör paylaşım kanalı) ile “Zusha” adlı iki örnek vererek, spesifik koşullarda küçük bütçeler ve küçük adımlarla elde edilecek sonuçlara göre bağışları sürdürmenin önemine dikkat çekti. Bu çerçevede, Raj Kumar sosyal fayda sağlamada niyetin değil alınacak sonuçların (Results Revolution) önemine dikkat çekerek yardım endüstrisinin dönüşen yaklaşımına vurgu yaptı.    

Müzisyen Gökhan Özoğuz da katıldığı panelde ’25 Litre’ belgeseli projesini anlatırken, Zirve’de Sanat ve Tasarımın Etkisi oturumunda sosyal fayda sağlayan yaratıcı projelerden Puduhepa ve Kız Kardeşleri Kurucusu Renan Tan ile TOYI Kurucusu Elif Atmaca çalışmalarının büyüyen etkisinden söz etti. Oturumda Toyi kurucusu Atmaca, Oyun Savunucusu olmak isteyen herkese  “Gelin, dünyayı çocukların oyun alanına çevirelim!” çağrısı yaptı. 

UNDP Türkiye İyi Niyet Elçisi, İhtiyaç Haritası Kurucularından ve Oyuncu Mert Fırat is ‘Eğlen, İz Bırakma’ paneli ile Fayda İçin Pazaryeri oturumlarında, “Birlikte eğlenceli festivaller yapıp, birlikte eğlenmek mümkün!” derken,  İhtiyaç Haritası ile İyzico arasında kurdukları ortaklığın hem ihtiyaçları giderip hem yerel esnafa destek vermeyi mümkün kıldığını ifade etti. 

İş Dünyasının Değişen Değerleri  

Hedefler için İş Dünyası ve Raporlama ve Etki için İş Dünyası’nda Değişen Değerler oturumlarında özel sektörün sosyal fayda odaklı yaklaşımlara katkısı ve artan oranda tüketicinin  sosyal fayda sağlayan kurumları tercih etmelerinin etkileri konuşuldu. 

“Ölçemediğinizi yönetemezsiniz”  tespitinden hareketle, Hedefler İçin İş Dünyası Raporlama oturumunda, iş dünyasının kurumsal sosyal sorumluluk (KSS) projelerinden sürdürülebilirliği merkeze alan raporlama sürecine geçişi, SKA’na ulaşmak için Sürdürülebilirlik Yönetişim Karnesi gibi raporlama çabalarının geldiği aşama not edildi.  Yılmaz Argüden, “insanlığı insanoğlundan korumak” amacıyla SKA’na hız vererek “sürdürülebilirliğin sürdürülmesinin yönetişim bakışıyla” mümkün olduğunu vurguladı. Tüsiad Genel Sekreter Yardımcısı Melda Çele, küresel sorunlarına çözüm çabaları çerçevesinde gelecek dönem önceliklerinin iklim krizi, toplumsal cinsiyet eşitliği, eşitsizliklerin azaltılması ve inovasyon konuları olacağını belirtti.  

Etki için iş dünyasında değişen değerler oturumunda, ekonomide değişen değerlerin nasıl bir dönüştürücü etkisi olduğu üzerinde duruldu. Türkiye’de  kutuplaşmanın arttığına dair tespitlere karşın ortaklaşılan değerlerimizin ve hayallerimizin gücüne inanan Doğan Holding’in Ortak Değerler Hareketi; sosyal konuların konuşulmasıyla etkisinin yaygınlaşmasına iş dünyasının sağladığı katkı zirvenin düzenleyicilerinden biri olan TBWA’nın bir iletişim ajansı olarak sosyal fayda sağlayan projelere katkı sunma tercihini ortaya koymasıyla örneklendirildi. Yine, sürdürülebilirliğe ilişkin bilincin artmasına katkı sunmak için Samsung tarafından geliştirilen Küresel Amaçlar Aplikasyonu da ayrı bir oturumda tanıtıldı. 

2030 Yılı Hedeflerine Ulaşmada Hız Almak 

2030 yılına dek ulaşmayı amaçladığımız SKA’na hız kazanmak için dünyada pek çok örneği olan hızlandırıcılardan farklı olarak UNDP Türkiye ve Dışişleri Bakanlığı tarafından desteklenen SKA Etki Hızlandırıcı projesi ayrı bir oturumda konuşuldu. Özel sektörün kalkınma yardımlarında artan rol ve payına da örnek teşkil eden projenin önemini Dışişleri ayağında yetkili olan Mustafa Osman Turan anlattı.  

Turan, sosyal etki yaratan girişimlerin küresel sorunlara inovatif çözümler bulabileceğinden hareketle, temel sorunlara odaklanarak geniş kitlelerin sorunlarını çözecek ortaklıklar kurmayı, sosyal bilinci yüksek girişimcileri, kamu ve özel sektör desteğiyle ölçülebilir etki yaratmamak amacıyla ortaklıklar kurarak bunları sürdürülebilir kılmayı amaçladıklarını ifade etti. Oturumun diğer konuşmacısı Globesight Türkiye Temsilcisi Duygu Mörel ise küresel sorunların çözümüne dönük özgün bir “kalkınma gücü” olması ve odaklanılan sorunları çözebilecek  her kesimden kişilerin bu platformda yer alması gerektiğine inancını dile getirdi. 

Sosyal Fayda Girişimciliği Ve Gönüllüğün Sürdürülebilirliğe Katkısı 

Sosyal fayda girişimciliği oturumunda Ashoka Türkiye’den İstem D. Akalp, sosyal girişimcileri seçerken sosyal faydalarının ölçülebilir olup olmadığına baktıklarını vurgularken, Anlatan Eller kurucusu Pelin Baykan, özel sektörün desteğinin öneminden ve alınan geri dönüşlerin hem sivil toplum hem gelişim için çok değerli olduğunu belirtti. Accelerate 2030 – Amaçlar için Sosyal Girişimcilik oturumu, Anadolu Efes’in Biolive gibi başarılı bir sosyal girişimi destekleme örneğinde olduğu gibi, sosyal girişimlerin SKA’nı gerçekleştirmede önemli aktörler olduğunu hatırlattı. Zirvenin ‘Gönüllülüğe Giden Kısa Yol’ oturumunda, gönüllüğün sosyal faydaya ve sürdürülebilirliğe katkısı ve dönüştürücü potansiyeli anlatıldı.