UNDP Genç Hukukçulara ‘İklim Adaleti’ Eğitimi Veriyor

09 Haziran 2023
Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP), insanları ve gezegeni iklim değişikliğinin yıkıcı etkilerinden koruma çabalarına hukuk sisteminin araçlarını da dahil etmek amacıyla, Türkiye’de genç hukuk öğrencileri için 'iklim adaleti' konulu bir seminer programı başlattı.

Bir hafta süren kursun amacı, iklim değişikliği tehdidi altındaki bireyler ve toplumların haklarının nasıl korunacağı, hükümetler ve işletmelerin daha iklim dostu politika ve uygulamaları benimsemeye nasıl yöneltilebileceği konusunda geleceğin avukatlarını eğitmek. 

Ankara’da 5-11 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen “Çevre Hukuku ve İklim Adaleti Seminer Programı”, Hollanda’nın sağladığı finansman desteği ve Ankara Barosu ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi (TOBB ETÜ) iş birliği ile yürütülüyor. 12 uzman öğretim elemanının kursta işlediği konular arasında çevre ve iklim hukuku, ve uluslararası iklim sözleşmeleri yer alıyor. 

Louisa Vinton
Louisa Vinton

UNDP Türkiye Mukim Temsilcisi Louisa Vinton, “BM Genel Kurulu’nun geçen yıl teyit ettiği üzere, sağlıklı çevre temel bir insan hakkıdır. Karbon emisyonlarının ve sıcaklıkların artmaya devam ettiği gezegenimizde, bizim amacımız iklim gündemini ilerletmek için bu ilkeye dayalı olarak hukukun nasıl kullanılabileceğini ortaya koymak” dedi.

Hollanda Büyükelçi Yardımcısı Patty Zandstra ise, “İklim değişikliği karşısında küresel ölçekte hak temelli bir yaklaşım gerekiyor. Başarılı olmak için, hukuk mesleği mensuplarının çevre hukuku alanında kapasitelerini güçlendirmemiz gerek” dedi. 

Bu seminer, Türkiye’de iklim adaletini güçlendirmeye yönelik daha büyük bir UNDP projesinin parçası. Bir sonraki faaliyet ise, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi tarafından organize edilecek “çevre hukuku, iklim adaleti ve afet hukuku” hakkındaki makale yarışması olacak. İlgilenen hukuk öğrencileri ve mezunları, 12 Haziran’a kadar başvurabilirler.

Çevre adaleti hakkında daha fazla UNDP kaynağı (İngilizce) için:

UNDP, krizlere dayanıklı toplumlar inşa etmek ve herkes için yaşam kalitesini yükseltecek türden büyümeyi artırarak sürdürmek amacıyla toplumun her kesiminden insanlarla ortaklık kuruyor. Sahada 177 ülke ve bölgede, güçlü bireyler ve güçlü toplumların oluşturulmasına katkı sağlayacak küresel perspektif ve yerel içgörüler sunuyoruz. Daha fazlası için: www.undp.org/turkiye.