Etki Çemberleri Vakfı Ekip Arkadaşları Arıyor

Proje Tarihi: 1 Mayıs - 1 Ekim 2023
Proje Koordinatörü
 • Proje ile ilgili süreçleri yerine getirmek ve projeyi hedefe uygun şekilde sonuçlandırmak
 • Projenin tüm paydaşları (ilgili kamu birimleri, STK’lar, proje iştirakçileri, faydalanıcılar) ile gerekli iletişimi kurmak ve sürdürmek
 • Projeyi, tüm mevzuat ve prosedürlere uygun şekilde yürütebilmek
 • Projeye ilişkin raporlamaları proje mevzuatına ve proje takvimine uygun şekilde yapmak
 • Vakıf Yönetim Kurulu’na proje faaliyetleri ile ilgili düzenli olarak raporlamalar yapmak
 • Projenin teknik ve finansal raporlama süreçlerinin yürütmek
 • Proje çıktılarına yönelik izleme çalışmalarını planlanmak ve hayata geçirmek
 • Danışman, uzman ve gönüllülerinin yönlendirilmesi ve iletişim yönetimini sağlamak
 • Çıktıların istenen kalitede olması konularında sorumlulukları yerine getirmek
 • Projelerin iletişim materyallerinin hazırlanmasına destek vermek
Aranan Nitelikler
 • İstanbul ilinde ikamet eden
 • Tercihen üniversite mezunu
 • İyi düzeyde İngilizce bilen
 • Proje üretimi ve yönetimi konusunda deneyimli (Hibe-Fon proje uygulamaları konusunda deneyim tercih sebebidir)
 • Projenin saha çalışmalarını ilinde yürüterek, kontrol edip raporlayacak
 • Özel sektör, kamu ve sivil toplum görüşmelerini yürütebilecek
 • STK ve Uluslararası kuruluşlarla çalışma deneyimi olan
 • Ekosistem ve Sürdürülebilirlik temelli çalışmalar konusunda deneyimli,
 • Savunuculuk ve ağ oluşturma konusunda tecrübeli
 • İletişim ve insan ilişkileri güçlü, ekip çalışması becerileri yüksek
 • Microsoft Office uygulamaları, online iletişim araçları, sosyal medya gibi temel bilişim konularına hakim 
 • Planlama, koordinasyon ve organizasyon becerisi yüksek
 • Sayısal hesap yapma, raporlama kabiliyeti yüksek
 • Yurt içi seyahat engeli olmayan
 • Alanında en az 3 yıl deneyimli
Proje Saha Sorumlusu
 • Proje kapsamındaki illerde yürütülecek çalışmaların etkin olarak uygulamak, izlenmesi ve raporlanmasını sağlamak.
 • Proje kapsamında sektör ve kurum temsilcilerini iller bazında ziyaret etmek.
 • Planlanan aktivitelerin yerel paydaşlar tarafından uygulanacağı dönemlerde projeyi temsilen sahada bulunmak. Sahadaki yerel paydaşlar tarafından gerçekleştirilen aktiviteleri takip etmek.
 • Yerel paydaşlar ve proje yönetim ekibi arasında iletişim noktası olarak bu iki grup arasında dinamik, verimli ve iki yönlü bir diyalogun kesintisiz olarak canlı tutmak
 • Sahada gerçekleşen her türlü aktiviteyi kayıt altına almak, yazılı bir şekilde ve uygunsa görsel malzemeler ile desteklenerek günlük olarak proje yönetim ekibine raporlamak
 • Projenin teknik raporlama ve izleme süreçlerine destek vermek
 • Proje etkinliklerinin (seyahat, toplantılar, uzman çalışmaları, vb.) organizasyonunda görev almak
 • Proje Koordinatörü’nün takibi ve yönlendirmesi ile saha çalışmalarını koordine etmek.
Aranan Nitelikler
 • Projenin farklı zamanlarında saha çalışmalarının yürütüleceği ilde sahada ve ofislerde çalışabilmek. 
 • Ekosistem projelerinde en az bir yıllık saha deneyimine sahip olmak tercih sebebidir.
 • Bilgisayar ve ofis yazılımlarını temel seviyede kullanabilmek.
 • Seyahat engeli bulunmamak, sürücü ehliyet sahibi olmak 
 • İnsanlarla yüzyüze iletişim konusunda becerikli olmak.
 • İzleme ve raporlama çalışmalarında belirlenen takvime göre aksatmadan destek verebilecek raporlama bilgi ve becerisine sahip olmak.
 • Zor koşullarda motivasyonunu kaybetmeden çalışabilecek ve tüm koşullarda çalıştığı ekibin motivasyonunu koruyabilecek bir disipline sahip olmak.
Başvuru
Güncel özgeçmişinizi ve  motivasyon mektubunuzu 17 Nisan 2023 Pazartesi Günü 17.00’a kadar info@etkicemberleri.org adresine gönderebilirsiniz. Mailin konu başlığını başvurduğunuz pozisyona göre belirtmeniz önemlidir. Örneğin,  “BAŞVURU: Marmara Projesi - Proje Koordinatörü”  veya  “BAŞVURU: Marmara Projesi - Proje Saha Sorumlusu” başlığı ile gönderebilirsiniz. Etki Çemberleri Vakfı hakkında Etki Çemberleri Vakfı, sürdürülebilir yaşamı desteklemek üzere multidisipliner bakış açısı ile çözümler oluşturmak üzere 2022 yılında kuruldu. Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları’na hizmet etmek gayesi ile sistemdeki aktörlerin etkisini ve birlikteliklerini artırarak, değer odaklı iş birlikleri kurmak temel amaçlarıdır. Vakıf bu doğrultuda, beraberlik, ortak amaçlar ve değerler ekseninde, niyet ve aksiyon birliği tasarlar, paylaşıma sunar.

İlgili İçerikler