ERG Eğitim İzleme Raporunun İkinci Dosyası ‘Eğitimin İçeriği’ni Yayınladı

Eğitim Reformu Girişimi'nin Eğitim İzleme Raporu 2019’un ikinci dosyası olan “Eğitimin İçeriği” bugün düzenlenen panelle kamuoyuna duyuruldu. Panelde, rapor sunumunun yanı sıra eğitimin içeriği ile ilgili gelişmeler ortaöğretim tasarımı, toplumsal cinsiyet eşitliği ve ölçme ve değerlendirme alanlarına odaklanarak tartışıldı.

Eğitim Reformu Girişimi’nin (ERG) 2007’den bu yana yayımladığı Eğitim İzleme Raporları, bu yıldan başlayarak farklı dosyalar halinde yayımlanıyor. Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Eğitimin içeriği” başlıklı ikinci dosyası bugün gerçekleşen panelle kamuoyuna duyuruldu. ERG Eğitim Gözlemevi Koordinatörü Burcu Meltem Arık’ın açış konuşmasıyla başlayan panelde, raporun sunumu ERG Araştırmacısı Merve Mert tarafından gerçekleştirildi. Ardından, Doç. Dr. Yelkin Diker Coşkun (Yeditepe Üniversitesi) ve Dr. Atike Zeynep Kılıç (Başka Bir Okul Mümkün Derneği) eğitimin içeriğinde yaşanan gelişmeleri öğrencilerin toplumsal yaşama katılımı için program tasarımları, ölçme ve değerlendirme, toplumsal cinsiyet eşitliğinin nasıl güçlendirilmesi gerektiği bağlamında değerlendirdi.

Panelin açış konuşmasını yapan Arık, “Eğitimin İçeriği’nde nitelikli eğitimin odağındaki üç hedefi ele aldık. Odaklandığımız bu alanlar, bireyin isteklerinin ve gereksinimlerinin karşılanabilmesi, temel becerilerin kazanılması ve demokratik değerleri içselleştirmiş, eleştirel düşünme yetkinliğine sahip, insan haklarına ve çokkültürlülüğe saygılı aktif yurttaşlar yetişmesi hedefine katkıda bulunabilmedir.” dedi ve izleme çalışmalarının devamlılığının önemini dile getirdi.  

Raporun sunumunu gerçekleştiren ERG Araştırmacısı Merve Mert ise ortaöğretim tasarımı, mesleki ve teknik eğitim, ölçme ve değerlendirme, İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP), toplumsal cinsiyet eşitliği ve Temel Eğitimde Demokrasi Kültürünün Güçlendirilmesi Projesi konularının raporda nitelikli eğitimin üç odağı çerçevesinde değerlendirildiğini belirtti. Mert, “Türkiye’nin eğitime erişimde ilerlemeyi sürdürebilmesi, eğitimin niteliğinde iyileşme sağlayabilmesi, eşitsizliklerin giderilmesine katkıda bulunabilmesi için ortaöğretimde yapılacak düzenlemeler büyük önem taşıyor.” dedi. Mert sözlerine, “Türkiye’de ortaöğretimde erişim 2018-19 eğitim yılında yüzde 84,2’de kaldı. 14-17 yaş arasındaki her 100 çocuktan 12’si eğitimin dışında. Sınıf tekrarının en yüksek olduğu kademe 9. sınıf olurken, devamsızlık oranları da arttı. En yüksek devamsızlık yüzde 44 ile mesleki ve teknik eğitimde gerçekleşti.” diyerek devam etti.

Eğitimi alanındaki önemli gelişmeleri izleyerek değerlendiren Eğitim İzleme Raporu 2019’un “Eğitimin İçeriği” başlıklı dosyasında, bireylerin temel becerileri kazanmasının nitelikli eğitimin bir ölçütü olduğu belirtiliyor. Bu bağlamda, temel becerileri edinmede zorluk yaşayan öğrencilere yönelik geliştirilen ve 2018-19’da yaygınlaştırılan İlkokullarda Yetiştirme Programı (İYEP) ile ölçme değerlendirme alanında yaşanan gelişmelere odaklanılıyor. Son olarak demokratik değerleri içselleştirmiş, eleştirel düşünme yetkinliğine sahip, insan haklarına ve çokkültürlülüğe saygılı aktif yurttaşlık bağlamında eğitimde toplumsal cinsiyet eşitliğinin önemi vurgulanıyor. 

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.