Doğan Bermek: “Alevilerin Gündemi Kazanılmış Haklarının Tanınması Olmalı”

Alevi Düşünce Ocağı kurucularından Doğan Bermek, Alevilerin asıl gündemlerinin zahmetli süreçler, emekler sonucunda kazanılmış olan haklarının tanınması olduğunu vurguladı.

Çeşitli Alevi kurumlarının kuruluşunda yer almış, yöneticilik yapmış Doğan Bermek öncülüğünde bir grup Alevi yurttaş tarafından 2015 yılında kurulan Alevi Düşünce Ocağı (ADO), Alevilerin sorun ve taleplerini temsil etmede yeni bir mecra oluşturma iddiasında. Yeni bir sivil toplum kuruluşu olmasına karşın kısa sürede Alevi yurttaşların ilgiyle karşıladığı çalışmalara imza attı. Bunlardan biri de “Anadolu Buluşmaları” başlığıyla düzenlenen toplantılar idi. “Anadolu Alevi Toplantıları” başlığıyla bugüne değin Adıyaman ve Elazığ’da yapılan toplantıların 55 ili kapsayacak şekilde sürdürmek çabasında olduklarını söyleyen Doğan Bermek, bu toplantıların Alevi yurttaşların bir araya gelip sorun ve ihtiyaçlarını birlikte konuşma, tartışma ve çözüm yolları arama beklentilerine cevap teşkil ettiğini belirtti. Toplantılara gösterilen yoğun ilginin doğru bir iş yaptıklarının en büyük kanıtı olduğunu kaydeden Bermek, “Aleviler adına tartışma yürütenlerin büyük çoğunluğunun maalesef inancını dosdoğru yaşamak çabasındaki Alevilerle hiçbir ilgisi yok” dedi.

Doğan Bermek

Bermek, “Örneğin ‘Ali’siz Alevilik’ tartışmalarının inançlı Alevilerin gündeminde herhangi bir yeri veya karşılığı yok. Meseleyi yakından bilmeyenler Alevilerin gündeminin bu ve benzer tartışmalar olduğunu düşünüyor; oysa gerçek bu değil” derken, Alevilerin asıl gündemlerinin zahmetli süreçler, emekler sonucunda kazanılmış olan haklarının tanınması olduğunu vurguladı. “ADO-Anadolu Alevi Toplantıları”nın ilkini geçtiğimiz yıl 17-18 Şubat 2018 tarihinde Adıyaman’da yaptıklarını hatırlatan Doğan Bermek, Şanlıurfa, Diyarbakır, Malatya, Elazığ, Tunceli (Dersim) gibi çevre illerden gelen kurum temsilcilerinin katılımıyla yapılan toplantıda Alevi toplumunun Anadolu ve yakın coğrafyadaki durumunu, örgütlenme, işbirliği ve yasal hakları kullanma sorunlarını değerlendirme imkanı bulduklarını kaydetti. Bermek bu toplantıda üzerinde durulan belki de en önemli hususun, “Ülkemizde yasal tanınma olmaksızın, görünür meşruiyet kazanmış olan Aleviliğin bundan sonra da yasal zeminlerde ve şiddetten her zaman olduğu gibi uzak kalarak, yasal tanınma, temsil ve meşru haklara erişim çabalarının sürdürülmesi” olduğunu belirtti.

“Görüş Dayatması Olmamalı”

Anadolu Alevi Toplantıları’nın ikincisini 12-13 Ocak 2019 tarihinde AB Sivil Düşün desteğiyle Elazığ’da düzenlediklerini hatırlatan Doğan Bermek, bu toplantıya da çevre illerden katılımcılarla birlikte yoğun ilgi gösterildiğini belirtti. Toplantıda kurum ve katılımcıların faaliyetleri ile birlikte yasal bağlayıcılığı olan AİHM kararlarının hayata geçirilmesinin önemi üzerinde durulduğunu kaydeden Bermek, “FETÖ darbe girişimi ve ardından OHAL şartlarının olumsuz etkileri söz konusu oldu, ama haklarımızın resmen kabulü ve hayata geçirilmesi konusunda Alevi kurumlarının ataletinin rolünü de belirtmek gerekir” görüşünü savundu. Bermek, “Örneğin, kazanılmış hakların günlük yaşamda kullanılması konusunda, cemevlerinin imar barışı çerçevesinde yapı kayıt belgelerinin ilgili bölümlerinin ‘ibadethane’ olarak tescili için girişimde bulunulması gerekiyor” dedi.

Bermek, bu toplantıda üzerinde durulan önemli hususlardan birinin de, ideolojik, siyasi tercih farklılıklarının Alevi inancıyla eşdeğer gösterilmesi konusundaki dayatmacı ısrardan vazgeçilmesi olduğunu belirtti. Bermek, “Herkes kendi düşüncesinde tabii ki özgürdür, ama bunu bütün Aleviler kendisi gibi düşünmek zorunda imiş gibi dayatmamalıdır” dedi. “Alevilerin gerçek gündemine ışık tutmaya ve çözüm odaklı işler yapmaya gayret ediyoruz” diyen Doğan Bermek, gerçekleştirdikleri iki toplantının 13 ili kapsadığını ve hedeflerinin 55 ili kapsayacak şekilde Anadolu Alevi Toplantıları’nı sürdürmek olduğunu kaydetti.