‘Demokratik Seçimler İçin OHAL Uygulamaları Uzatılmamalı, DDK Tarafsız Olmalı’

Denge ve Denetleme Ağı (DDA), seçimin zamanına değil adil ve özgür olmasına odaklanılması gerektiğine dikkat çeken 'Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler' adlı raporunu yayımladı. Rapor, OHAL uygulamalarının uzatılmaması, Devlet Denetleme Kurulu’nun tarafsızlığının sağlanması gerektiğini ve yeni sosyal medya düzenlemesinin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olmaması gerektiğini vurguluyor.

300’e yakın STK’nın üye olduğu DDA, seçimin ne zaman yapılacağına ya da sadece seçim sisteminde yapılacak olası değişikliklere değil, adil ve özgür olup olamayacağına odaklanarak “Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler” raporu hazırladı.

Raporda, 24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve parlamento seçimlerinden bugüne, seçimlerin demokratik karakterini etkileme potansiyeline sahip yasal düzenlemeler mercek altına alınıyor. Raporda, erken ya da zamanında yapılacak genel seçimlerin demokratik kriterlere uygunluğunu sağlamak için somut öneriler sunuluyor.

Demokratik Seçimler İçin Somut Öneriler

‘Öncelik, Adil ve Özgür Seçim Sürecinin Sağlanmasına Yönelik Adımların Atılması’

Türkiye’de gerçekleşen son 4 seçimde seçim bütünselliğinin temel bileşenlerinde yaşanan gerilemeye dikkat çekiliyor ve yapılacak bir sonraki seçimlerde uluslararası demokratik standartların sağlanmasına yönelik iyileştirmeler yapılması gerektiği vurgulanıyor.

Rapora göre, son genel seçimlerden bugüne, seçimlerin bütünselliğini olumsuz yönde etkileme potansiyeline sahip çeşitli yasal düzenlemeler kabul edildi: “Süregelen erken seçim/zamanında seçim tartışmaları çerçevesinde, öncelikli olarak demokrasinin olmazsa olmaz koşulu olan adil ve özgür seçim sürecinin sağlanmasına ilişkin adımların atılması elzemdir.”

Rapor, OHAL uygulamalarının tekrar uzatılmaması gerektiği, Devlet Denetleme Kurulu’nun tarafsızlığının sağlanması gerektiği, yeni sosyal medya düzenlemesinin ifade özgürlüğünü kısıtlayıcı nitelikte olmaması gerektiği gibi somut öneriler içeriyor.

Rapora buradan ulaşabilirsiniz.