Tabipler Birliği’ne Diyarbakır’dan Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü

Diyarbakır Tabip Odası'nın her yıl verdiği "Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü" bu yıl, Afrin'e yapılan askeri müdahaleye karşı açıklamada bulunan ve gözaltına alınan Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi’ne verildi.

Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi, geçtiğimiz Ocak ayında Afrin’e başlatılan askerî harekâta karşı “Savaş Bir Halk Sağlığı Sorunudur” başlıklı bir bildiri yayımlamış ve Merkez Konseyi üyeleri bu bildiri sebebiyle gözaltına alınmışlardı. Diyarbakır Tabip Odası’nın, 1996 yılından beri verilen Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü, TTB’nin Türkiye ve dünya kamuoyunda ses getiren Afrin Bildirisi sebebiyle, bu yılki jürinin kararıyla Türk Tabipler Birliği Merkez Konseyi üyelerine verildi.

Ödül Töreni’nden önce Dr. Selim Ölçer’in moderatörlüğü, TTB Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Raşit Tükel ve TİHV Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ümit Biçer’in katılımı ile “Bir Meslek Örgütü olarak Yaşam Hakkını Savunmak” başlıklı panel gerçekleştirildi. Panelde ilk sözü alan Tükel, “Sağlığın Sosyal Belirleyicileri Yaklaşımı”ndan bahsederek, bireyin kontrolü altında olmayan; ekonomik, sosyal, çevresel etmenler nedeniyle ortaya çıkan sağlık sorunlarının ‘iyi olma hali’ni etkileyen faktörler olduğunu ve bunların sağlık alanının bir parçası olduğunu vurguladı. Bu koşulların hastalığın doğrudan sebepleri değil, hastalık nedenlerinin nedenleri olduğunu aktaran Tükel, Dünya Tabipler Birliği’nin (WMA) 2017 yılında çıkardığı Tıp Etiği El Kitabı’nda “Tıbbın bugün, her zamankinden daha fazla oranda toplumsal bir etkinlik olduğu” ibaresinin yer aldığını hatırlatarak “yine aynı kitapta toplum ve fiziksel çevrenin hastaların sağlığı için önemli etmenlerden olduğu, hekimlik mesleğinin toplum sağlığında, sağlık eğitiminde, çevrenin korunmasında önemli bir rol üstlendiği belirtiliyor.” ifadelerini kullandı. WMA’nın “Sağlığın Geliştirilmesi Üzerine” açıklamasını da dinleyicilerle paylaşan Tükel, açıklamada geçen “Tıp mesleğini uygulayanlar ve onların meslek birlikleri her zaman hastaları için en iyisini eylemekle ilgili ahlaki göreve ve mesleği bir yükümlülüğe sahiptir.” ibaresinin altını çizdi. Bu çerçevede, kendilerine yönelik yapılan “amaç dışı faaliyet” gibi eleştirilerin yersiz ve haksız olduğunu söyleyen Tükel, hekimliğin klinik bir meslek değil, toplumun iyi olma hali ile yakından ilgilenen bir meslek olduğunu ve söz konusu bildiriyi yayımlamanın mesleki bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

Tükel’den sonra konuşan Ümit Biçer, hekimliğin tarihinin İmhotep ile başladığını anımsatarak onun mısırlı rahip, avukat, mimar ve hekim olduğunu söyledi. İmhotep’in daha çok yaptığı işlerler ilgilenildiğini, adına odaklanılmadığını vurgulayan Biçer, onun bütün bu meslekleri şahsında toplamış olmasının başka bir anlamı da olduğunu paylaştı: İmhotep, barışla gelen demektir. Bütün bu mesleklerin temeli de barışla geliyor, barış bu mesleklerin olmazsa olmazıdır.  Ümit Biçer sözlerini şöyle sürdürdü: “Bugün her türlü baskıya, barış sesini kısma girişimlerine karşı birlikte olduğumuz ve barışı ısrarla söylemeye devam ettiğimiz için bu umudu bizden sonraki nesillere taşımamız gerekir. Çünkü şair Bertold Brecht der ki ‘İnsanlar karanlık zamanlar geçtikten sonra şairlere soracaklar, niye karanlık zamanların şiirlerini söylemediniz?’ Bugün hepimiz bu dönemin tanıklığını yapmak zorundayız.” Sağlığın salt fiziksel değil mutlaka toplumsal bir çerçevede ele alınması gerektiğini kaynaklara atıfla aktaran Biçer, ‘sağlığın fiziksel rahatsızlıkları gidermekle çözülemeyeceğini, eğer sosyal anlamda herhangi bir müdahale yapılmazsa sağlıktan söz edilemeyeceğini” vurguladıktan sonra TTB Merkez Konseyi’nin bu bağlamda “iyi hekimlik” sorumluluğunu yerine getirdiğinin altını çizdi.

Panelin ardından TTB Merkez Konseyi üyelerine birer plaket veren Diyarbakır Tabip Odası Eşbaşkanları, 2018 yılı Barış, Dostluk ve Demokrasi Ödülü’nü üyeler adına Konsey Başkanı Raşit Tükel’e takdim etti.

Not: Bu haber yayına hazırlandığı esnada Diyarbakır’da, Türkiye’nin Afrin’e dönük askeri operasyonuna karşı bir protesto metni yayınlayan ve Birleşmiş Milletler’in talep ettiği ateşkes doğrultusunda operasyonun durdurulması çağrısında bulunan 48 parti ve STK temsilcisi arasında yer alan Diyarbakır Tabip Odası Başkanı Mehmet Şerif Demir gözaltına alındı. Gözaltına alınan diğer isimler; SES Diyarbakır Eş Başkanı Recep Oruç, SES Şube Sekreteri Mehmet Nur Ulus, Eğitim Sen Diyarbakır Şube Yöneticisi Şenay Koç, DBP üyesi Tevfik Kaçar ve Dicle Amed Kadın Platformu’ndan Fevziye Sümer.

Reha Ruhavioğlu

Üyelik Tarihi: 08 Eylül 2017
64 içerik
Yazarın Tüm Yazılarını Gör