STK’lar için Etkili İçerik Üretme Atölyesi – Trabzon

Sivil Sayfalar, temsil ettikleri meseleyi yurttaşlara ve karar vericilere daha etkin ulaştırmak isteyen STK’larla yaptığı STK’lar için Etkili İçerik Üretme Atölyelerine devam ediyor. Sıradaki atölye 7 Kasım’da Trabzon’da olacak. Trabzon’da gerçekleşecek etkinliğe, Rize, Giresun ve Artvin’den katılım da mümkün. Okunabilir, anlaşılabilir, paylaşılabilir, etkili haberler üretmek, kendi medyasını oluşturmak isteyen sivil toplum kuruluşları 3 Kasım mesai bitimine […]

Sivil Sayfalar, temsil ettikleri meseleyi yurttaşlara ve karar vericilere daha etkin ulaştırmak isteyen STK’larla yaptığı STK’lar için Etkili İçerik Üretme Atölyelerine devam ediyor. Sıradaki atölye 7 Kasım’da Trabzon’da olacak. Trabzon’da gerçekleşecek etkinliğe, Rize, Giresun ve Artvin’den katılım da mümkün. Okunabilir, anlaşılabilir, paylaşılabilir, etkili haberler üretmek, kendi medyasını oluşturmak isteyen sivil toplum kuruluşları 3 Kasım mesai bitimine kadar kayıt formunu doldurarak başvuru yapabilir.

 

Her kurum gibi STK’lar da belli kesimleri, hedef gruplarını bir mesele etrafında toplamaya, ikna ve müzakere yoluyla temsil ettikleri meseleye olan mesafelerini değiştirmeye gayret ederler. Kararları ve kanaatleri etkilemeye çalışırlar. Bunun için de çalıştıkları konuları gündemleştirmek ve etkilemek istedikleri kesimlere ulaştırmak isterler.

Geleneksel medyanın ve eski usul iletişim araçlarının imkanları daralır, farklı seslere alan açma konusunda isteksiz ve yetersiz kalırken, yeni medya ve iletişim araçları da o ölçüde yeni olanaklar sunuyor. Özgün ve hızlı içerik sağlama imkanı veren bu olanakları iyi değerlendirmek, STK’ların kararlar ve kanaatler üzerindeki etkisini de artırıyor.

Bu fırsat STK’ların etkilemek istediği kitleyi harekete geçirmek için kullanacağı bir araç olmanın ötesinde, kutuplaşan ve kendini dışarıya kapatan sivil toplum dünyasını bu içine kapanık tablodan çıkarmak, iş birliği fırsatlarını görünür kılmak için de mühim.

Sivil Sayfalar da bu çabanın bir ürünü. Sivil Sayfalar, müzakereci bir sivil toplum anlayışının tesisine katkıda bulunmak adına, hem sivil toplum dünyasının ürettiği bilgi ve tecrübenin yurttaşlar ve karar vericiler nezdinde yaygınlaşabilmesi ve etki edebilmesine katkıda bulunuyor hem de kendi dışında üretilen bilgi ve tecrübeyi izleyebileceği, temas edebileceği bir platform sağlıyor. Müzakere ve iş birliği fırsatlarını görünür ve mümkün kılmaya katkıda bulunuyor.

Sivil Sayfalar STK’lar için Etkili İçerik Üretme Atölyesi, temsil ettikleri meseleyi gündemleştirmek, meseleyi yurttaşların ve karar vericilerin gündemine getirerek kararları ve kanaatleri etkilemek isteyen STK’ların haber üretme ve yaygınlaştırma becerilerini geliştirerek, savunuculuk kapasitelerinin güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlıyor.

Siz de “Kendi içeriklerimizi yurttaşlara daha etkin nasıl ulaştırabiliriz?”, “Okunabilir, paylaşılabilir, etkili içerikler nasıl yazılır?” gibi soruların yanıtlarını merak ediyorsanız bu atölye ilginizi çekebilir.

  • STK’lar temsil ettikleri meseleyi gündemleştirirken medyayı nasıl kullanabilir, nasıl etkili haberler yapabilir?
  • STK’lar kendi medyasını nasıl oluşturabilir? Kendi medya araçlarını nasıl etkin kullanabilir?
  • Yapılan çalışmalar, üretilen içerikler yurttaşlara daha etkin nasıl ulaştırabilir?
  • İçerik ve bilgi üretimi bir STK’nın etkisini ve misyonunu nasıl geliştirir?
  • Yeni medya araçları STK’lara ne olanaklar sağlıyor?
  • Okunabilir, paylaşılabilir, etkili içerik nasıl yazılır?

 
KİMLER BAŞVURABİLİR?

Trabzon’a ek olarak, Rize, Giresun ve Artvin’den, okunabilir anlaşılabilir, paylaşılabilir, etkili içerikler üretmek, kendi medyasını oluşturmak isteyen dernek, vakıf, platform, ağ, topluluk ve inisiyatiflilerden içerik üretimi rolünü üstlenen ilgililer 3 Kasım 2017 mesai bitimine kadar formu doldurarak başvuru yapabilir.
Başvuru formu için tıklayın

Atölyeye katılım ücretsiz ve kontenjan ile sınırlıdır.

NE ZAMAN?  NEREDE?

Trabzon – 7 Kasım

Ramada Otel

Gülyalı Mevkii Rize Cad. Numara:23 – 61000 Yalıncak Beldesi-Trabzon

Detaylı bilgi için tıklayınız.