Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yerel koordinatörler arıyor

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yerel koordinatörler arıyor. Derneğin ilanı şöyle Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında Konu Uzmanları ve Proje Yöneticisi ile koordineli çalışacak ve projenin yerelde yürütülecek faaliyetlerinin projede öngörülen standartlara uygun yapılmasından sorumlu olacak ve Şubat 2019 sonuna kadar kısmi zamanlı olarak çalışacak Yerel Koordinatörler arıyoruz. […]

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği yerel koordinatörler arıyor. Derneğin ilanı şöyle

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Geliştirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında Konu Uzmanları ve Proje Yöneticisi ile koordineli çalışacak ve projenin yerelde yürütülecek faaliyetlerinin projede öngörülen standartlara uygun yapılmasından sorumlu olacak ve Şubat 2019 sonuna kadar kısmi zamanlı olarak çalışacak Yerel Koordinatörler arıyoruz.  Yerel Koordinatörler, Proje uygulama illerinde bulunan sivil toplum kuruluşları, cinsiyet temelli örgütlenmeler ve insan hakları örgütleri ile sürekli iletişim halinde olacak ve faaliyetler konusunda bilgilendirme yapacaktır. Yerel eşitlik izleme eylem planı oluşturma süreçlerinde sivil toplumun katılımını sağlamak için proje ekibine destek verecektir. Adana, Ankara, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kars ve Trabzon olmak üzere her bir proje ilimizde 1 koordinatör olmak üzere toplam 7 koordinatör görevlendirilecektir. Koordinatörlerin çalışma günleri merkezden yapılan planlama doğrultusunda, illerin ihtiyaçlarına göre farklılaşacak biçimde kesinleşecektir ancak minimum çalışma gününün 40 olması öngörülmektedir. Detaylı İş tanımı ve Başvuru formu için tıklayınız.

Başvuru formunu eksiksiz doldurmanızı, Türkçe ve İngilizce özgeçmişleriniz ile birlikte cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine 4 Eylül 2017 saat 17.00’yekadar iletmenizi bekliyoruz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

CEİD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinin hayata geçirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak ekip arkadaşımızdan beklediğimiz nitelikler aşağıdaki gibidir:

Yerel Koordinatör

  1. Sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve/veya sivil toplumda deneyim kazanmış olmak
  2. Toplumsal cinsiyet eşitliği konusunda bilgi sahibi olmak
  3. İkamet ettiği proje ilindeki kamu kurumları ve STK’larla çalışma deneyimine sahip olmak
  4. Organizasyon becerilerine sahip olmak
  5. İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak
  6. Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
  7. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
  8. Tercihen proje illerinden birinde ikamet ediyor olmak