Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD)

2011 yılında kurulan Cinsiyet Eşitliği izleme Derneği (CEİD), Türkiye’de cinsiyet eşitliği ile ilgili olarak gerçekleştirilen her türlü faaliyetin, etkin, sistematik ve sürekli izlenmesi adına çalışan aktif bir örgüttür. Cinsiyet eşitliği ile ilişkili çeşitli alanlarda, kurumlarda ve sivil toplum örgütlerinde faaliyet gösteren uzman kişilerden oluşan CEİD, Türkiye'de cinsiyet eşitliğine yönelik kamu politikaların geliştirilmesini sağlamak, var olan politikaların etkinliğini ve yaygınlığını arttırmak ve böylece toplumsal cinsiyet eşitliğinin anaakımlaştırılmasına hizmet etmek amacıyla çalışmalar yürütmektedir.

İlgili İçerikler