Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinde Neredeyiz?
Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2021-2022

Türkiye’de toplumsal cinsiyet temelli eşitsizlikleri saptamak ve sorunları açığa çıkarmaya yönelik haritalama ve izleme çalışmalarını sürdüren Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD), 'Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2021-2022' başlıklı çıktısını yayınladı.

Bu kapsamda Avrupa Birliği tarafından desteklenen “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” projesi sonuçlarını içeren ilk rapor, “Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2019-2020” ismiyle 2021 yılında yayınlanmıştı.

Türkiye’de toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili gelişmelere ışık tutan Türkiye’de Toplumsal Cinsiyet Eşitliğini İzleme Raporu 2021-2022″ başlıklı ikinci rapor da ilk raporda olduğu gibi yapısal izleme ve toplumsal cinsiyet eşitliği endeksi, tematik alan göstergeleri, izleme çalışmalarının değerlendirmesi de dahil olmak üzere iki bölümden oluşuyor.

Kamu kuruluşlarının ve yerel yönetimlerin toplumsal cinsiyet eşitliği çerçevesinde, politikaları, strateji ve eylem planlarının gözden geçirildiği raporda, sivil toplum örgütlerinin cinsiyet eşitliği izleme çalışmaları da değerlendirilmeye alındı.

Raporda, özellikle toplumsal cinsiyet temelli şiddetle mücadele eden sivil toplum örgütlerinin LGBTİ+ bireylere ilişkin hak ihlallerinin arttığı, kadına yönelik şiddetle ilgili olumsuz gelişmelere dair dikkat çeken yorumlar öne çıkıyor.

Rapor özetine buradan ulaşabilirsiniz.