Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği Sosyal Hizmet Uzmanı Arıyor

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından yürütülecek olan “Afetten Etkilenen Kadınların Psikososyal Açıdan Desteklenmesi” çalışması kapsamında Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya illerinde görev yapacak 'Sosyal Hizmet Uzmanı' aranıyor.

Kadının İnsan Hakları – Yeni Çözümler Derneği tarafından yürütülecek olan “Afetten Etkilenen Kadınların Psikososyal Açıdan Desteklenmesi” çalışması kapsamında Diyarbakır’da bir psikolog ve bir sosyal hizmet uzmanından oluşacak bir ekibin oluşturulması düşünülmektedir. Bu ekipte yer almak üzere; Diyarbakır, Adıyaman ve Malatya illerinde görev yapacak “Sosyal Hizmet Uzmanı” istihdam edilecektir. İstihdam edilecek kişinin Diyarbakır’da ikamet ederek bu işi yürütmesi beklenmektedir. Diyarbakır dışında yani Adıyaman’da ya da Malatya’da yapılacak mobil çalışmaların süresi haftada toplam iki iş gününü geçmeyecek şekilde planlanacaktır. İşin süresi 8 aydır.

Aranan Nitelikler:
 • Üniversitelerin Sosyal Hizmet Bölümünden mezun olmak,
 • Feminist olmak, homofobik, transfobik, göçmen karşıtı olmamak,
 • En az 2 yıl sosyal çalışma deneyimine sahip,
 • Kürtçe bilmek, tercihen ek olarak Arapça bilmek,
 • Daha önce grup çalışmaları yürütmüş olmak,
 • Tercihen ergen ve genç gruplarla çalışma deneyimine sahip,
 • MS Office programlarına hâkim,
 • İş planlama, iş takibi yapabilecek ve gerektiğinde dernek ekibi ile koordineli bir şekilde iş planını sahaya göre revize edebilecek koordinasyon becerisine sahip,
 • Büyük ve küçük ekipler içinde çalışma yürütmeye yatkın, güçlü iletişim becerilerine sahip, çeşitli kültürlerden kişiler ile çalışma deneyimi olan,
 • Seyahat engeli olmayan
İş Tanımı:

Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çalışan gönüllülere destek kapsamında:

 • Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çalışan gönüllüler ile onların ihtiyacını temel alan afet sonrası iyileşmeye hizmet edecek sosyal çalışmalar planlayabilmek, uygulayabilmek,
 • Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çalışan gönüllüler ile onların ihtiyacını temel alan afet sonrası iyileşmeye hizmet edecek psikososyal çalışmaları ekip arkadaşı Psikolog ile beraber planlayabilmek ve uygulayabilmek,
 • Afetten etkilenmiş gruplarla birebir çadır ve konteyner kentlerde ya da geçici barınma yerlerinde çalışma yürüten gönüllülere bu çalışmalarda düzenli aralıklarla eşlik etmek ve onları bu dayanışma faaliyetlerini gerçekleştirirken gözlemlemek, gerektiğinde bu faaliyetlere bizzat katılmak, bu gözlemleri dernek ekibine olası hak ihlallerini raporlamak üzere kayıt altına almak ve dernek merkez ekibine düzenli olarak iletmek,

Afetten etkilenmiş kadınlar ve LGBTİ+larla birebir çalışma kapsamında:

 • Adıyaman, Malatya (Adıyaman ve Malatya’da haftada toplam iki iş gününü aşmayacak şekilde) ve Diyarbakır’da Afetten etkilenmiş kadın ve LGBTİ+larla dernek ekibi ile yapılacak bir iş planı dahilinde sosyal çalışma yürütmek, bu çalışmaları dernek merkez ekibine raporlamak,
 • Adıyaman, Malatya (Adıyaman ve Malatya’da haftada toplam iki iş gününü aşmayacak şekilde) ve Diyarbakır’da bireysel danışmanlık çalışmaları kapsamında tespit edilen hassas durumdaki bireyler için ekip arkadaşı psikolog ile oluşturulan planlamalar kapsamında kendi payına düşen görevleri yerine getirmek

Her iki grup için de geçerli olmak üzere:

 • Gerekli durumlarda danışanlara telefon ve/veya Zoom, Skype, Google Meet vs bir platform üzerinden hizmet sağlamak,
 • Sosyal çalışma kapsamında tespit edilen hassas durumdaki bireyler için gerekli yönlendirmeleri (kamu ya da sivil toplum kurumlarına) yapmak ve iş sözleşmesinin süresinin elverdiği ölçüde vakanın bir ay süreyle takibini yapmak,
 • Toplumsal cinsiyet eşitliği ve haklar gibi başlıklarda dernek merkez ekibi ile beraber oluşturulacak içerikler üzerinden farkındalık oluşturacak faaliyetler organize etmek ve bunları gerçekleştirmek, bunları dernek merkez ekibine düzenli olarak raporlamak,
 • Haftalık, aylık ve dönemsel raporlamaların hazırlanması için gerekli verilerin dernek merkez ekibi ile paylaşılması, merkez ekibin ihtiyaç duyması halinde yapılacak toplantılara katılmak,
 • Tüm bilgilerin kişi haklarını ve mahremiyetini sağlayacak şekilde saklanmasını sağlamak

Başvuru için özgeçmişinizi ve en fazla bir sayfa niyet mektubunuzu 17 Nisan 2023 tarihine kadar newways@wwhr.org adresine iletebilirsiniz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.