Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği toplumsal cinsiyet eşitliği konu uzmanları arıyor

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği cinsiyet konu uzmanları arıyor. Derneğin ilanı şöyle: Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında Proje Yöneticisi ve Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ile işbirliği halinde yerelde düzenlenen eğitimleri vermek, eğitimlere ve atölyelere ilişkin raporlama yapmak, proje kapsamında görevlendirilecek yerel koordinatörlere uygulama illerinde […]

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği cinsiyet konu uzmanları arıyor. Derneğin ilanı şöyle:

Cinsiyet Eşitliği İzleme Derneği (CEİD) olarak “Türkiye’de Katılımcı Demokrasinin Güçlendirilmesi: Toplumsal Cinsiyet Eşitliğinin İzlenmesi” başlıklı projemiz kapsamında Proje Yöneticisi ve Politika ve Savunuculuk Koordinatörü ile işbirliği halinde yerelde düzenlenen eğitimleri vermek, eğitimlere ve atölyelere ilişkin raporlama yapmak, proje kapsamında görevlendirilecek yerel koordinatörlere uygulama illerinde yapılan çalışmalar (yerel eylem planı oluşturma süreci vb.) konusunda destek vermek ve yerelde ilgili kamu kurum ve kuruluşları ve STK’lar ile iletişimi sağlamada proje yöneticisi ve yerel koordinatörlerle birlikte çalışmak üzere aşağıda belirtilen tematik alanlarda Şubat 2019 sonuna kadar kısmi zamanlı olarak çalışacak konu uzmanları arıyoruz. Toplam 5 uzman görevlendirilecektir. Konu uzmanlarının çalışma günleri merkezden yapılan planlama doğrultusunda, eğitim içeriklerine ve uzmanlık alanlarına göre farklılaşacak biçimde kesinleştirilecektir, ancak minimum çalışma gününün 25 gün olması öngörülmektedir. Her bir konu uzmanının aşağıda belirtilen tematik alanlardan en az ikisinden sorumlu olması ve başvurularında uzman oldukları alanları belirtmeleri beklenmektedir. Detaylı İş tanımı  ve Başvuru formu  için tıklayınız.

  1. Kadına yönelik şiddetin önlenmesi
  2. Kadınların siyasal kararlara ve süreçlere eşit katılımının sağlanması
  3. Eğitimde cinsiyet eşitliğinin sağlanması
  4. İstihdamda cinsiyet eşitliği
  5. Medyada cinsiyet ayrımcılığının önlenmesi
  6. Kadın sağlığı ve sağlık hizmetlerinden yararlanmada eşitliğin sağlanması
  7. Kadın/insan ticaretinin önlenmesi
  8. Spor olanakları ve hizmetlerinden cinslerin eşit yararlanabilmesinin sağlanması
  9. Din hizmetlerinden cinslerin eşit yararlanmasının sağlanması
  10. Kentsel hizmetlerden cinslerin eşit yararlanmasının sağlanması
  11. Toplumsal cinsiyete duyarlı veri toplama ve veriye dayalı izleme

Başvuru formunu eksiksiz doldurmanızı, Türkçe ve İngilizce özgeçmişleriniz ile birlikte cinsiyetesitligiizlemedernegi@gmail.com adresine 4 Eylül 2017 saat 17.00’yekadar iletmenizi bekliyoruz. Sadece kısa listeye kalan adaylarla iletişime geçilecektir.

CEİD olarak toplumsal cinsiyet eşitliğinin izlenmesinin hayata geçirilmesine yönelik yaptığımız çalışmalara katkı sağlayacak ekip arkadaşımızdan beklediğimiz nitelikler aşağıdaki gibidir:

Konu Uzmanı:

 1. Sosyal bilimler alanında lisans derecesi ve/veya sivil toplumda en az 5 yıl deneyim kazanmış olmak
 2. Toplumsal cinsiyet eşitliği ve/veya hak temelli ve cinsiyete duyarlı izleme konusunda en az 3 yıllık deneyim
 3. Geri Planda belirtilen ilgili tematik alanlardan en az ikisinde bilgi ve deneyime sahip olmak
 4. İnsan hakları ve/veya cinsiyet temelli örgütlerde eğitim verme tecrübesine sahip olmak
 5. Cinsiyet temelli kuruluşlar, insan hakları kuruluşları ve kamu kurumlarıyla çalışma becerisine sahip olmak
 6. İyi iletişim kurma becerisine sahip olmak
 7. Raporlama konusunda deneyime/bilgiye sahip olmak
 8. Bilgisayar kullanma becerisine sahip olmak
 9. İyi düzeyde İngilizce bilmek (tercih sebebi)

Kaynak: CEİD