Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları sivil toplum haberciliğini tartışıyor

Dünya üzerinde her gün milyonlarca sivil toplum kuruluşu çalıştığı konu hakkında gündem oluşturmaya çalışıyor, insanları çeşitli konular hakkında düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye çağırıyor. Teknoloji ve medyadaki hızlı ilerleme, iletişim biçimlerimizi değiştirirken, sivil toplum kuruluşlarına da farkındalığı arttırma, etki alanlarını genişletme ve savunuculuk çalışmaları için yeni imkanlar sunuyor. Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları bu yeni […]

Dünya üzerinde her gün milyonlarca sivil toplum kuruluşu çalıştığı konu hakkında gündem oluşturmaya çalışıyor, insanları çeşitli konular hakkında düşünmeye, tartışmaya ve harekete geçmeye çağırıyor. Teknoloji ve medyadaki hızlı ilerleme, iletişim biçimlerimizi değiştirirken, sivil toplum kuruluşlarına da farkındalığı arttırma, etki alanlarını genişletme ve savunuculuk çalışmaları için yeni imkanlar sunuyor. Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları bu yeni yollarla dertlerini anlatmak, çalıştıkları konuları gündemleştirmek, kararları ve kanaatleri etkilemek, okunabilir, anlaşılabilir ve paylaşılabilir haber üretimi hakkında ne düşünüyor?

 

Kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarına yönelik 24 Kasım’da KA.DER ofisinde düzenlenen Sivil Toplum Haberciliği Atölyesi’nde kadın odaklı kuruluşlar bir araya gelerek kararları ve kanaatleri etkilemek için haber üretimi ve yaygınlaştırma yollarını tartıştı. Sivil Sayfalar, KA.DER, Reçel Blog ve İstanbul İsveç Başkonsolosluğu ortaklığında gerçekleşen atölyenin sabah oturumunda Pınar Gürer, Gizem Kendik, Rümeysa Çamdereli moderatörlüğünde gerçekleşen oturumda kadın odaklı sivil toplum kuruluşu temsilcileri savunuculuk ve haber üretiminin ilişkisi, kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının medya analizi ve medya paylaşımlarını tartıştı. Öğleden sonraki oturumda Emine Uçak, Tuğba Tekerek ve Gülin Küpelioğlu’yla düzenlenen özgün yazı, röportaj ve haber atölyelerinde katılımcılar haber üretme ve yaygınlaşma biçimlerini tartıştı. Sivil Sayfalar olarak kadın odaklı sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle sivil toplum haberciliğinde kadın odaklı haber üretimini konuştuk.

 

Pınar Büyüktaş – Kadının İnsan Hakları Yeni Çözümler Derneği

“Her sivil toplum kuruluşunun çalıştığı alan o kurumun uzmanlığına dönüştüğü için aslında o alana en hakim aktörlerden biri sivil toplum kuruluşları haline geliyor. Kadın odaklı STK’lar olarak kendi haberlerimizi kendi dilimizde yapmaya çok alıştık ama kendi haber dilimizi yeni yeni tartışıyoruz.  STK’ların oluşturdukları haber içeriklerini tekrar düşünerek kendi haberlerini üretmeleri, kendi medyalarını oluşturmaları içeriklerde daha fazla renk ve ses çeşitliliği sağlıyor. Bu hem kadının insan hakları alanındaki çalışmaları zenginleştiriyor hem de bu çalışmaları daha da zenginleştiriyor. Sivil toplum kendi medyasını yaratırken ve kendini dönüştürürken aynı zamanda ana akım medyanın dilindeki değişime de yardımcı olacak.”

 

Rümeysa Çamdereli – Reçel Blog

Her geçen gün, teknolojinin gelişmesiyle de paralel olarak, kendimizi ifade etmek, söylediklerimizi daha fazla insana ulaştırmak için yeni bir yol, yeni bir yöntem keşfediyoruz. Bu anlamda dijital mecra da bizler için bir mücadele alanı. Her toplumsal kesimden kadının sesini en net haliyle ve en anlaşılır şekilde duyurması birincil ihtiyaçlarımızdan biri artık.

Aybala Arslantürk – erktolia

“Kadın odaklı haber üretimi üzerine düşünmemiz gereken bir konu. Bazen kadın odaklı STK’ların bile haber paylaşımlarında dertlerini istedikleri gibi anlatamadıklarını, işin içinden çıkamadıklarını görüyoruz. Sadece görevi habercilik olanların değil aslında kadın odaklı içerik üreten herkesin kadın odaklı bir habercilik nosyonuna sahip olması gerekiyor. Haber üretiminin ilk basamağında sahada yer alanlar, haberin yayımlanmasına karar verenler ve son basamağında haberi yayımlayanlara kadar her kademede kadın odaklı habercilik nosyonuna ihtiyacımız var.”

 

Elif Doğan – Dijital Topuklar

“Her haber arkasında bir iz bırakıyor. Bugün, kadın odaklı sivil toplum kuruluşlarının içerikleri ve hassasiyetleri blogger annelerden, dijital mecralarda içerik üreten ve yaygınlaştıran birçok kuruma etki ediyor. Birbirimiz hakkında ne kadar çok haberimiz olursa, ne kadar çok paylaşırsak birbirimizden o kadar çok besleniyoruz. Bu tür buluşma ortamları ise bizlere kadın odaklı içerik üretirken nelere dikkat etmemiz gerektiğine dair düşünme fırsatı sunuyor.”

 

Zehra Yüksel – Kadına Şiddete Karşı Müslümanlar İnisiyatifi

“Sözün büyük bir iktidar alanı olduğu düşünüyorum. Biz de kadın odaklı zihniyet dönüşümü odaklayan bir inisiyatifiz. Bu dönüşümse dilden bağımsız değil. Burada da etkili haber üretiminin çok önemi var.”

 

Nuran Bayer – İris Eşitlik Gözlem Grubu

“Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları olarak kadınlar hakkında kadınlar yerine verilen kararları etkileyebilmek için sürekli ve sürekli derdimizi daha iyi anlatmanın güncel yollarını bulmamız gerekiyor. Kadın odaklı STK’ların kendi medyalarını oluşturmasına ve alternatif bir medyaya ihtiyacımız var.”

 

Ada İmamoğlu – Mahallede LGBTİ

“LGBTİ gruplarının şiddet haberleri herkesin aynı ölçüde altına çizdiği şiddet haberleri olmuyor. Halbuki kadınları kendi içinde “üniversite öğrencisi”, “çalışan kadın” olarak değerlendirdiğinizde bir noktada şiddeti beslemiş ve şiddeti onaylamış oluyorsunuz. Mahallede LGBTİ ekibi olarak yapmak istediğimiz kadın haberlerinin hepsinde aynı ölçüde etkiyi sağlayabilmek. Kadın odaklı kuruluşlar ve medya oluşumlarıyla bir araya gelmek ve sivil toplum haberciliği üzerinde düşünmek benim için çok yol gösterici oldu. Öğrenme, bilgi toplama yollarımı açtı. Daha da önemlisi soru sorma yollarını açtı. Doğru soruları doğru zamanlarda sormaya ve cevapları da doğru şekilde almaya başladım. Özellikle bizim grubumuzun içinde en önemli konulardan biri şiddet haberi ve arşiv taramalarıydı. En çok şiddete ve ayrımcılığa uğrayan ve aynı zamanda en çok karmaşa içinde olan bir grubun elinde haber arşivi yok! Bu atölye de içimizdeki karmaşıklığı düzenleme ve bu haberleri etki oluşturacak şekilde sunmanın yollarını düşünmeme fırsat verdi.”

 

Şule Dursun – Türkiye Aile Sağlığı ve Planlaması Vakfı

“Kadın odaklı sivil toplum kuruluşları kadına yönelik şiddetten, kamusal hayata katılıma kadar çok çeşitli alanlarda mücadele ediyor. Kadın sağlığı ve cinsel sağlık da bu konulardan biri.  Kadın çalışmalarının medyadaki yansımasında ise aynı ölçüde bir konu dağılımını göremiyoruz. Aslında bu alandaki her çalışmanın aynı ölçüde haberleşmesine ve gündemleşmesine ihtiyaç var. Egemen medyanın kadın bedeni üzerinden ürettiği içerikler kadın mücadelesi alanını genişletmeye, kadının yaşamını zorlaştırmaya devam ederken koruyucu sağlık temelinde cinsel sağlık ve üreme sağlığı haklarımızı ve bilgilerimizi güncel tutmaya ve daha geniş alanlarda kadınlarla paylaşmaya, özellikle bugün daha çok ihtiyacımız var.”

 

Kadın Odaklı Kuruluşlarla Haber Atölyesi’nin Ankara ayağı 9 Şubat 2017’de yapılacak.

Ankara Atölyesi hakkında detaylı bilgi için facebook.com/events/haberatölyesi