Denge ve Denetleme Ağı’ndan Demokrasi Atölyeleri Raporu

24 Kasım 2023
Denge ve Denetleme Ağı, katılımcıların kendilerini siyasi parti olarak düşünerek hazırladıkları seçim bildirgeleri aracılığıyla aktif şekilde sorun tespiti ve çözüm önerisi ürettiği Demokrasi Atölyelerinin sonuç raporunu yayınladı. Raporda 4 ay boyunca 15 ilde 400’den fazla kişinin katıldığı Demokrasi Atölyesi merkezlerinde toplanan veriler baz alınarak bireysel bulgular ve grup çalışmasının bulguları olarak iki başlıkta tolanıyor.
Rapor Bize Ne Söylüyor?

Seçimde “Ben aday olsaydım”: Katılımcılara göre sorunlar ve çözüm önerileri.

 • Katılımcıların öne sürdüğü yaklaşık 2500 sorunun 600’den fazlası geçim sıkıntısı, işsizlik, gelir adaletsizliği ile ilgili.
 • Bu başlığı haklar ve eğitim sistemi sorunları takip ediyor.
 • Haklar başlığı altında toplanan sorunların en önemlisi toplumsal cinsiyet konusu.
 • Eğitim sorunları için belirtilen en önemli sorunlar eğitimde niteliksizlik ve eşitsizlik konuları.
 • Düşünce özgürlüğü başlığı bir diğer öne çıkan konu.
 • Medya bağımsızlığı, dinin siyasallaşması, adalet sorunları ve liyakatsizlikten sıklıkla söz ediliyor.
 • Ayrımcılık ve göçmenler meselesi de öne çıkan sorunlardan bazıları olarak karşımıza çıkıyor.

Grup Çalışması Bulguları

 • Proje kapsamında katılımcılar “Biz aday olsaydık” önermesi üzerinden hayali siyasi partiler olarak seçim bildirgelerini hazırlıyorlar. 101 ayrı grup tarafından 648 konu üzerine bildirge hazırlanıyor.
 • Sırasıyla; ekonomi, haklar, göçmenler. Yaklaşık 150 kez ekonomik sorunlar vurgulanırken haklar konusunun 100, eğitim sistemi konusunun 90, göçmen sorununun ise 44 defa vurgulandığı belirtiliyor.
 • Grup çalışmalarında haklar konusunun en önemli başlığı “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği”. (Bireysel bulgularda olduğu gibi.)
 • Eğitimde niteliksizlikgrup çalışmalarının eğitim konusundaki en önemli başlığı. Bu başlığı eşitsizlik ve üniversite sorunları izliyor.

Peki ya Çözüm?

 • Ekonomik sorunlar için gelir düzeyinin yükseltilmesi, gelir adaletsizliğini ortadan kaldırma, sosyal devletin güçlenmesi gibi politikalar öneriliyor.
 • İşsizlik sorununun çözülmesi gençler ve kadınların istidama teşviki ve sanayi üretiminin gelişmesi ile amaçlanıyor.
 • İstanbul Sözleşmesi’ne dönülmesi ve Aile Koruma Kanunu’nun genişletilmesi gibi yasal düzenlemeler öneriliyor.
 • İnsan ve diğer canlıların yaşam haklarının korunması için yasal genişlemeler öneriliyor.
 • Çocuk işçiliğine son verilmesi ve çocuk koruma programlarının geliştirilmesi öneriliyor.
 • Eğitim sorununa yönelik çözümler arasında öğretmenlerin gelirlerinin iyileştirilmesi, okul altyapılarının geliştirilmesi, temel eğitimin tamamen ücretsiz olması ve özel/devlet ayrımının azaltılması ön plana çıkan öneriler arasında.
 • Daha iyi bir demokrasi için yerel yönetimlerin güçlenmesi ve STK’ların desteklenmesi gerektiği ifade ediliyor.
 • Liyakatsizliğe karşı adil atama sistemleri öneriliyor.
 • Anadilde eğitim hakkının sağlanması gerektiği ifade ediliyor.
 • Afetlerle mücadele için “Afet Bakanlığı kurulması öneriliyor.
 • “Göç Bakanlığı” kurulması, geri kabul anlaşmasının feshi ve sınır güvenliğini arttırmaya yönelik çözümler öneriliyor.

DDA’nın Gözlemleri

 • DDA, önerilen çözümlerden yola çıkılarak sorunların uzlaşı ile çözülebileceği yönündeki ümitlerin güçlendiğini belirtiyor.
 • Bireysel çalışmalarda ve grup çalışmalarında ülkenin sorunlarına, sosyal devlet anlayışına uygun çözüm önerileri getirildiği vurgulanıyor.
 • Önerilen ekonomik çözüm önerilerinin ‘ortodoks’ bir yaklaşımdan farklı oldukları tespit ediliyor.
 • Türkiye’nin toplumsal cinsiyeti gözetecek politikalara yönelmesi gerektiği vurgulanıyor.

FES logoBu içerik Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır ve derneğin görüş veya tutumunu yansıtmaz. Sayfadaki içerikten sadece Sivil Sayfalar sorumludur.’