Denge ve Denetleme Ağı’ndan Afetlerde Sivil Toplum Raporu

Denge ve Denetleme Ağı, 6 Şubat Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından sivil toplum örgütlerinin alandaki deneyimlerini, yapılan çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan 'Afetlerde Sivil Toplum / Bir Arada Dayanışma Toplantıları: Sorunlar, Deneyimler Ve Çözümler' başlıklı bir rapor yayınladı. Depremlerin hemen ardından 10 farklı tematik alanda çalışan; 72 sivil toplum örgütü ve toplamda 93 temsilci, uzman ve akademisyenle 'Bir Arada Dayanışma' toplantıları düzenleyen Ağ, toplantıların çıktılarını hazırladığı raporda bir araya getirdi.

Depremlerin ardından sivil toplum örgütlerinin alandaki deneyimlerini, yapılan çalışmaları, sorunları ve çözüm önerilerini ortaya koyan rapor; alınamayan önlemler, koordinasyonda yaşanan sorunlar, dezavantajlı grupların temel haklarına ilişkin bir yol haritası niteliği taşıyor. Raporda, İnsani Yardım ve Afet Yönetimi, Kadın Hakları, Çocuk, Gençlik, Engelli Bireyler, Eğitim, Sağlık, Ekoloji, Çevre ve Hayvan Hakları, Kentleşme, LGBTİQ+ Hakları alanları altında; sivil toplumun önemli tespitlerine yer veriliyor:

“Sivil toplum örgütleri ile kamu kuruluşları, yerel yönetimler ve özel şirketler arasında nasıl koordinasyon sağlanabileceği, her aktörün kendi kaynaklarını nasıl kullanacağı ve bir arada çalışma kültürünün nasıl yerleştirileceği konusunda çalışmaya ihtiyacımız var.”

DDA’nın raporunda afet yönetiminde sivil toplum-kamu iş birliği vurgusu dikkat çekerken şöyle deniyor:

“Aslında bu çok boyutluluk ve farklılaşma sivil toplumun afet öncesi ve sonrası dönemde ne kadar önemli katkılar sağladığını ve sağlama potansiyeline sahip olduğunu gösteriyor. Bu farklı tematik alanlar içinden yükselen iki önemli ortak sorun ve çözüm önerisi dikkat çekici nitelikte: Sivil toplumun afet öncesi tedbirler ve afet sonrası müdahale alanlarında kendi arasında etkin koordinasyon ve işbirliği içinde olması ve sivil toplum-devlet/kamu iş birliğinin zayıflığı ve bunun giderilmesi gerekliliği.”

Raporun tamamına buradan ulaşabilirsiniz.

FES logo‘Bu içerik Friedrich-Ebert-Stiftung Derneği Türkiye Temsilciliği desteği ile hazırlanmıştır ve derneğin görüş veya tutumunu yansıtmaz. Sayfadaki içerikten sadece Sivil Sayfalar sorumludur.’