Denge ve Denetleme Ağı, ‘Demokrasi Atölyeleri’ için Gönüllü Kolaylaştırıcılarını Arıyor

Denge Denetleme Ağı, Demokrasi Atölyelerinde Türkiye’nin dört bir yanından gönüllü kolaylaştırıcı olacak kişiler için bir 'Kolaylaştırıcılık Eğitimi Programı' gerçekleştiriyor. Eğitim programına seçilecek kişiler, kolaylaştırıcılığın temel ilkeleri, yetişkin eğitimi ve Demokrasi Atölyesi uygulamasına ilişkin eğitim alacak ve sonrasında kendi şehirlerinde Demokrasi Atölyelerini gerçekleştirecekler.
Eğitimin Amaçları
  • Sivil toplum gönüllülerinin, illerinde DDA demokrasi atölyeleri gerçekleştirebilmeleri için atölye kolaylaştırıcılığına dair kapasitesini geliştirmek
  • Vatandaşların karar vericilerden ve ülke siyasetinden  taleplerini, katılımcı bir araçla ve  sivil toplum eliyle ortaya koymak
  • Bir arada olmanın önemi hatırlamak ve hatırlatmak, ortak sorunlara birlikte somut çözüm önerileri geliştirmek.
Eğitimin İçeriği

Eğitim bir gün teorik aktarım, iki gün pratik uygulama olmak üzere 3 gün sürecek ve Ankara’da gerçekleştirilecektir. (Ulaşım ve konaklama masrafları DDA tarafından karşılanacaktır.) 3 gün boyunca, teorik ve uygulamalı modüller, deneyim yaşatan egzersizler aracılığıyla atölye kolaylaştırıcılığının temel ilkeleri, yetişkin eğitimine dair teorik bilgiler paylaşılacak ve uygulama becerileri geliştirilecektir.

Başvuru Kriterleri

Demokrasi Atölyeleri kolaylaştırıcı eğitimine katılacak kişilerin aşağıdaki kriterleri karşılaması beklenmektedir:

  • Sivil alan aktörü olmak (Bir sivil toplum kuruluşunun üyesi/gönüllüsü/profesyonel çalışanı olmak).
  • 3 günlük kolaylaştırıcılık eğitimine tam katılım sağlayabilecek olmak.
  • Demokrasi Atölyeleri taahhütlerine uyum sağlayabilecek olmak;
  • Eğitimi tamamladıktan sonra kendi ilinde en az 2 atölye yapmayı ve atölyeler sonlanana kadar bu sürecin içinde aktif bir şekilde yer almayı taahhüt etmek,
  • Atölyeleri raporlamak, ilgili belge ve dokümanların DDA profesyonel ekibine zamanında ulaştırmak,
  • İyi derecede iletişim becerisine sahip olmak ve dijital araçları temel düzeyde kullanabilmek.

Eğitim Tarihi: 16-17-18 Aralık 2022

Başvuru kriterlerine uygun niteliklere sahip olduğunuzu düşünüyorsanız ve programa başvurmak isterseniz 4 Aralık 2022 tarihine kadar aşağıda linke tıklayarak başvurunuzu online olarak yapabilirsiniz.

Başvuru formuna buradan ulaşabilirsiniz.