Güçlendirilmiş Parlamenter Sistem Önerilerine Denge Denetleme Merceği…

Denge ve Denetleme Ağı, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçiş reform önerilerini denge ve denetleme ölçütleri üzerinden değerlendirdiği bir rapor hazırladı.

Denge ve Denetleme Ağı, Güçlendirilmiş Parlamenter Sisteme Geçiş Önerilerinin Denge ve Denetleme Değerlendirmesi başlıklı raporunda, muhalefet partilerinin güçlendirilmiş parlamenter sistem önerilerini denge denetleme ölçüleriyle değerlendiriyor. Vatandaşların farklı siyasi partilerin anayasa değişikliğine ilişkin önerilerini bir arada ve anlaşılır şekilde görüp tartışmaları takip edebilmesi amacıyla hazırlanan rapor, partilerin önerilerine göre güncellenecek. Rapor, ilk etapta Gelecek Partisi ve İyi Parti’nin genişletilmiş parlamenter sistem önerilerini, etkin hesap verebilir, liyakata dayalı yürütme, kanun yapma ve denetim yönünden etkin yasama, bağımsız özgür ve etkin sivil toplum, bağımsız ve tarafsız yargı, bağımsız ve özgür medya ile etkin ve güçlü yerel yönetim başlıklarıyla değerlendiriyor.

Raporun tamamı için tıklayınız.