Türk Kızılay Derneği Ekip Arkadaşları Arıyor

Türk Kızılay Derneği, Avrupa Birliği tarafından FRIT 2 kapsamında finanse edilen ve Dünya Bankası’nın AB ve Türk makamları arasında aracılık ettiği 'İşgücü Piyasasına Geçişin Desteklenmesi Projesi' kapsamında çalışacak ekip arkadaşları arıyor.

Projenin temel amacı; GKSS ve Türk vatandaşlarının istihdam edilebilirliklerinin artırılarak işgücü piyasasına erişimlerinin desteklenmesi ile Sosyal Uyum Yardımı (SUY) programı faydalanıcılarından işgücü piyasasına yakın olanlarının SUY’dan çıkışının desteklenmesidir.

Bu kapsamda, Türkiye Kızılay Derneği Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğünde proje süresince istihdam edilmek üzere aşağıda yer alan pozisyonlarda çalışma arkadaşı arıyor.

  1. Mali İşler Sorumlusu – Ankara
  2. Satın Alma ve Lojistik Asistanı – Ankara
  3. Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı – Bursa
  4. Sosyoekonomik Güçlendirme Asistanı – Konya
  5. Tercüman – Adana
  6. Tercüman – Kocaeli

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.