Afet Üzerine Çalışan ya da Çalışmak İsteyen STÖ’ler için Kapasite Gelişim Eğitim Programı

Bilgi Sosyal Kuluçka Merkezi, afet üzerine çalışan ve yeni kurulan/kurulmak üzere olan, sivil toplum örgütlerini desteklemeye yönelik 15 çevrim içi oturumdan oluşan bir eğitim programı düzenliyor.

Program, hak temelli çalışan sivil toplum örgütlerinin öğrenme çerçevelerini ve yöntemlerini geliştirmeyi, örgütsel gelişim alanlarını desteklemeyi ve afet yönetimi üzerine bilgi ve becerilerini artırmayı amaçlıyor.

Eğitim, bütün illerden katılıma açık ve çevrim içi olarak gerçekleştirilecek.

Başvuranlarda Aranan Özellikler
  • Hak temelli bir yaklaşımla sosyal sorunların çözümüne odaklanılması,
  • Kar amacı gütmeyen bir tüzel kişiliğe sahip olmak (dernek, vakıf, vb.) ya da tüzel kişiliğe sahip olmayan ve bir sosyal sorunu çözmeye yönelik faaliyet yürüten bir sivil inisiyatif olmak,
  • Tüzel kişiliği bulunsun ya da bulunmasın ilgili STÖ bünyesindeki ekibin en az 3 aydır beraber çalışıyor olması,
  • Tüzel kişiliği olmayan sivil inisiyatiflerin en az 5 kişilik bir ekibe sahip olması,
  • Programın buluşmalarına düzenli olarak katılacak iki kişinin bulunması.

Katılımcıların 15 çevrim içi buluşmadan oluşan programın tamamına katılması beklenir.

Program hakkında detaylı bilgi almak ve formla ilgili sorularınız için; www.sosyalkulucka@bilgi.edu.tr e-posta adresinden ulaşabilirsiniz.

Programa katılım ücretsiz olup başvuru gerektirmektedir.

Son Başvuru Tarih ve Saati: 4 Eylül 2023, saat:23.59

Detaylı bilgi ve başvuru için tıklayınız.