Mecliste.org’un ‘Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi’ Başlıyor

Mecliste.org, yasama faaliyetlerine katılımda ve etki etmede sivil toplumu güçlendirmek hedefiyle düzenledikleri 2023 yılının ikinci 'Yasamada Katılım ve İzleme Eğitimi'ni 8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirecek.
Eğitim Neleri Amaçlıyor?
 • Siyasette söz sahibi olan ve demokratikleşme ilkesi gereğince vatandaşların yönetime aktif katılımını sağlayan araç ve yöntemlere dair teorik ve pratik bilgiler sunmak,
 • Böylelikle vatandaşların ve sivil toplumun yasa yapım süreçlerine aktif katılımlarını, yasaların etkilerini izlemelerini ve değerlendirmelerini kolaylaştırmak.
Eğitim Neleri Kapsıyor?

Katılımcıları için;

 • Hükümet sistemleri ve Meclis yapısına dair temel bilgiler
 • Yasama ve denetim süreçlerini etkin izleme ve değerlendirme
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin işlev, faaliyet ve görevlerini etkin izleme ve değerlendirme
 • Yasamada aktif vatandaşlık ve katılımcılık
 • Lobiciliğin temelleri
 • Savunuculuk döngüsü
Başvuru Kriterleri Neler?
 • Temsil ettiği sivil toplum kuruluşunun yapı organında (Yönetim kurulu ya da denetim kurulu üyesi, kurucu vb.) ya da profesyonel yapısında yer almak.
 • İzleme, değerlendirme ve katılım ile ilgili gündem oluşturma deneyimine sahip olmak ya da izleme çalışmalarına ilgi duymak.
 • Program sonrası, olası izleme, değerlendirme ve katılım çalışmalarının mecliste.org platformu ile paylaşmak konusunda gönüllülük göstermek.
 • İyi derecede iletişim becerilerine sahip olmak.
 • İyi derecede dijital okur-yazar olmak.

Not: Kontenjan sınırlıdır. Başvuru değerlendirmeleri belirlenen çeşitlilik kriterleri doğrultusunda yapılacaktır.
Not: Eğitim öncesinde, kişisel verilerin korunması kapsamında tarafınıza KVKK Metni onaylatılacaktır.

Eğitim çevrimiçi olarak 8-9-10 Temmuz tarihlerinde gerçekleşecek. Son Başvuru Tarihi: 4 Temmuz Salı, Saat 20.00